Syftet med priset – som delas ut vartannat år – är att stärka allmännyttans konkurrenskraft genom att sprida goda exempel på hur medlemsföretagen bidrar till ett mer hållbart samhälle med minskad miljö- och klimatpåverkan.

Klimatnytta genom nytänkande

Årets pris går till ett medlemsföretag som genom nytänkande eller genom att ha prövat något nytt minskat sin klimatpåverkan. Det kan till exempel vara nya strategier, upphandlingsformer, utbildningar, samarbeten eller tekniska innovationer.

Tävlingsbidragen ska också falla inom ramarna för något av de tre fokusområdena i Allmännyttans klimatinitiativ:

  • Effekttoppar och förnybar energi
  • Krav på leverantörer
  • Klimatsmart boende

Tre nominerade allmännyttor

De nominerade bidragen är:

Eidar med bidraget Vägen mot fossilfrihet – om miljö, mod och möjligheter. Med långsiktighet, tydliga målsättningar och gedigna interna processer har Eidar blivit ett av Sveriges första fossilfria bostadsbolag. Genom kravställning och samverkan med leverantörer har bolaget på ett innovativt sätt drivit utvecklingen av fossilfria arbetsmaskiner framåt.

Uppsalahem med bidraget Klimatlätt. Klimatlätt bryter på ett innovativt sätt ny mark genom att underlätta för de boende att mäta och minska sina klimatavtryck. Genom en integration av banktransaktioner och emissionsfaktorer kan individer på ett unikt sätt få information om sin faktiska klimatpåverkan, något som tidigare varit primärt baserat på självskattning.

Östersundshem med bidraget Egen förnybar energi och kapning av effekttoppar. Östersundshem har genom helhetstänk, tydliga målsättningar och långsiktigt arbete tagit sin verksamhet in i det moderna energilandskapet. Bolagets storsatsning på solceller, kombinerat med nya tekniska lösningar för att kapa effekttoppar, har lett till både stor klimatnytta och god avkastning.

Juryns fyra kriterier

Juryn som bedömer tävlingsbidragen består av Gabriella Castegren (energiexpert på Sveriges Allmännytta), Birgitta Govén (energi- och hållbarhetsexpert på Sveriges Byggindustrier), Therese Rydstedt (klimatexpert hos Stockholms stad) och Magnus Ulaner (miljöchef på HSB).

Bidragen bedöms utifrån följande kriterier:

  • En god förebild/inspirerande.
  • Kan genomföras även av andra företag.
  • Bidrar till hållbar utveckling.
  • Mätbara resultat.

Prisutdelning sker i samband med Klimat- och energikicken den 1920 november i Lund.