Projektet, som ska pågå under drygt ett år, drivs av Svenska Bostäder i Stockholm och delfinansieras med en miljon kronor av den statliga innovationsmyndigheten Vinnova. Flera andra bostadsbolag och aktörer deltar i projektet (se nedan), däribland Malmö universitet och Sveriges Allmännytta.

– Som branschorganisation kan vi framför allt bidra i projektet med kontakter och spridning. Jag hoppas att detta på sikt kan leda till en ny och användbar standard inom området, säger Lena Liljendahl.

”Långsiktigt lönsamt agera hållbart”

Stefan Sandberg, vd på Svenska Bostäder, framhåller att det finns samband mellan välmående bostadsområden och goda förutsättningar för ekonomiskt effektiv förvaltning.

– Med det här projektet ska vi visa att det är långsiktigt lönsamt att agera socialt hållbart. ”Räkna med hållbarhet” är ett led i vårt arbete med att bygga livskraftiga bostadsområden, samtidigt som vi stärker vår affärsmässighet, säger han.

– Det här arbetet är en viktig pusselbit i att stärka vår roll som hållbar samhällsutvecklare. Att dessutom få göra projektet tillsammans med ett gäng andra riktigt duktiga organisationer från olika delar av landet borgar för att vi tar oss framåt både snabbare och bättre. Vi tror helt enkelt på att vi tillsammans utvecklar bättre hållbara lösningar.

Samverkan mellan flera aktörer

De andra allmännyttiga bostadsbolag som medverkar i projektet är Familjebostäder i Göteborg, Helsingborgshem och Uppsalahem. Därtill ingår Familjebostäder i Stockholm och även Boverket i projektets referensgrupp.