För att uppnå det strategiska målet skapar MKB nu en helt ny avdelning för social hållbarhet, som ska arbeta med både nyproduktion och befintliga fastigheter.

– Vi är en stödfunktion till personalen som jobbar ute i bostadsområdena, berättar Nurgül Iljas Eminovska.

Hon framhåller att socialt hållbarhetsarbete är lönsamt även i reda kronor och ören.

– När vi gör insatser till exempel för att ta bort klotter så kanske det kommer nytt klotter nästa dag, och nästa – men sedan slutar det. Man måste vara ihärdig, ha tålamod och vara bestämd. Det är då man uppnår resultat.

MKB har satsningar på både läxhjälp, praktikanter, sommarjobb och fotbollsskola.

– Det lönar sig att engagera sig i hyresgästerna och deras barn, de blir våra ambassadörer. Alla vill ju kunna vara stolta över det område man bor i, och må bra där.

Skillnad mellan trygghet och kaos

MKB arbetar på många olika sätt för att öka tryggheten i sina bostadsområden, med allt från trygghetsjour till bättre belysning.

– Men det är också viktigt med goda grannar, det ökar också både trivsel och trygghet.

MKB satsar därför också på lokala samarbeten med föreningar och med hyresgästerna, till exempel med odling, idrott och kulturverksamhet.

– Socialt arbete kan vara skillnaden mellan trygghet och kaos i ett område. Och vi har ett tydligt ägardirektiv om att arbeta med socialt ansvar och inkludering, inte bara bygga hus, säger Nurgül Iljas Eminovska.

 

Ny kampanjsajt

Som en del i den nya satsningen har MKB byggt upp en ny kampanjsajt, För Malmö framåt. Där har bolaget samlat bostadssociala aktiviteter, tips och erfarenheter inom fokusområden som skola, trygghet och sysselsättning. MKB har också gett ut en kokbok med recept för hållbart samhällsbygge, lagom till bostadsbolagets 75-årsjubileum.

Exempel på MKB:s hållbarhetsarbete

  • Trygghetsjouren – trygghetsvandringar, störningshantering och rådgivning.
  • Gårdsvärdar – långtidsarbetslösa kvinnor håller ordning i hus och på gårdar.
  • Cykelskola – att kunna cykla ger frihet och gör det lättare att ta sig till jobbet.
  • Läxhjälpen – elever som höjer sina betyg får två veckors sommarjobb hos MKB.
  • Sommarfotbollsskola – för barn och unga, ihop med fotbollsklubbar.