Vartannat år delar Sveriges Allmännytta ut ett hållbarhetspris. Årets tema är innovationer för minskad klimatpåverkan.

– Det finns en beundransvärd initiativförmåga i klimat, miljö- och hållbarhetsfrågor hos de allmännyttiga bostadsföretagen. Att lyfta goda exempel, som Hållbarhetspriset gör, skapar drivkraft, säger Gabriella Castegren, energiexpert på Sveriges Allmännytta och en av jurymedlemmarna.

Priset delades ut på Allmännyttans klimat- och energikick i Lund under tisdagseftermiddagen.

– Alla nominerade har vågat gå före och har vågat satsa. Man ska komma ihåg att de gör detta av eget initiativ och egen kraft, poängterar Gabriella Castegren.

Storsatsning på solceller

Årets vinnare, Östersundshem har ”genom helhetstänk, tydliga målsättningar och långsiktigt arbete tagit sin verksamhet in i det moderna energilandskapet.”

– Det här är verkligen ett kvitto på att det vi gör är viktigt. För några år sedan fick vi uppdrag av vår styrelse att visa vägen i klimat- och hållbarhetsfrågor och det gör vi nu. Det här är hur kul som helst, sa Karin Österberg, hållbarhetschef på Östersundshem, när hon tog emot priset.

”Bolagets storsatsning på solceller kombinerat med nya tekniska lösningar för att kapa effekttoppar har lett till både stor klimatnytta och god avkastning,” skriver juryn också i sin motivering.

Värdiga vinnare

Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta. framhåller att Östersundshem är värdiga vinnare av hållbarhetspriset.

– Östersundshems helhetstänk och långsiktiga arbete är verkligen inspirerande. De som nominerats till Allmännyttans hållbarhetspris 2019 är alla tre starka kandidater som vågat satsa och som tillsammans visar på en imponerande bredd i allmännyttans hållbarhetsarbete, säger Anders Nordstrand.

Tre finalister

Totalt nominerades tre allmännyttiga bostadsföretag. Utöver Östersundshem fanns också Uppsalahem och Eidar i Trollhättan bland finalisterna.

– Vad som är extra intressant bland finalisterna är inte bara tävlingsbidragen i sig, utan även hur centralt hållbarhet är i företagens organisation. Finalisterna pekar på god verksamhetsstyrning, engagerade medarbetare och tydliga målsättningar som framgångsfaktorer för hållbarhetsarbetet, säger Karl Törnmarck.

Han håller helt med om att detta är viktiga framgångsfaktorer.

– När hela företaget drar åt samma håll, då kommer man långt, betonar Karl Törnmarck.

Juryns utlåtanden

Eidar: Vägen mot fossilfrihet – om Miljö, Mod och Möjligheter

Med långsiktighet, tydliga målsättningar och gedigna interna processer har Eidar blivit ett av Sveriges första fossilfria bostadsbolag. Genom kravställning och samverkan med leverantörer har bolaget på ett innovativt sätt drivit utvecklingen av fossilfria arbetsmaskiner framåt.

Uppsalahem: Klimatlätt

Klimatlätt bryter på ett innovativt sätt ny mark genom att underlätta för de boende att mäta och minska sina klimatavtryck. Genom en integration av banktransaktioner och emissionsfaktorer kan individer på ett unikt sätt få information om dess faktiska klimatpåverkan, något som tidigare varit primärt baserat på självskattning.

Östersundshem: Egen förnybar energi och kapning av effekttoppar

Östersundshem har genom helhetstänk, tydliga målsättningar och långsiktigt arbete tagit sin verksamhet in i det moderna energilandskapet. Bolagets storsatsning på solceller kombinerat med nya tekniska lösningar för att kapa effekttoppar har lett till både stor klimatnytta och god avkastning.

Fakta om Allmännyttans hållbarhetspris 2019

Tävlingsbidragen ska falla inom ramarna för något av de tre fokusområdena inom Allmännyttans klimatinitiativ, nämligen effekttoppar och förnybar energi, krav på leverantörer eller klimatsmart boende.

Juryn som bedömt tävlingsbidragen består av Magnus Ulaner (miljöchef på HSB), Birgitta Govén (energi- och hållbarhetsexpert på Sveriges Byggindustrier), Gabriella Castegren (energiexpert Sveriges Allmännytta) och Therese Rydstedt (klimatexpert hos Stockholms stad). Ordförande: Karl Törnmarck (hållbarhetsansvarig på Sveriges Allmännytta).

Tävlingsbidragen bedöms enligt fyra kriterier:

  • En god förebild/inspirerande
  • Kan genomföras även av andra företag
  • Bidrar till hållbar utveckling
  • Mätbara resultat

Läs om Östersundshems solsatsning i nästa nummer av tidningen Allmännyttan – och hur bolaget utmanar lagstiftningen med ett internt likströmsnät.