Appen innehåller en grundläggande kurs om den vardagliga städningen av trapphus, tvättstugor, källarutrymmen och andra gemensamma utrymmen i fastigheter.

Kursen är uppdelad på 36 korta avsnitt fördelade över fem dagar, där varje dagsetapp tar fem–tio minuter. Hela kursen är alltså avklarad på mindre än en timme.

Lätt till hands

Genom app-formatet blir kursen lättillgänglig, understryker Patrizia Finessi, Sveriges Allmännyttas miljöexpert.

– Du har den ju bokstavligen i fickan och kan utbilda dig i den takt du hinner. Alla har ju en mobiltelefon idag.

Över 100 bilder

Informationstexterna i appen stöds av 110 instruktiva bilder och 25 självkontrollfrågor med klickbara svarsalternativ. Facit och respons dyker upp i uppmuntrande rutor.

– Pedagogiken bygger på att skapa en positiv stämning. Meningen är att det ska kännas roligt, så att det blir ett trevligt och bra arbetsverktyg för dem som städar, säger EvaHanna Wittrin, projektledare på Sveriges Allmännyttas enhet för utbildning och konferens.

Här går det att läsa mer om appen.

Examen och repetition

Efter alla kursmoment följer ett examensprov. Både lektionerna och de rätta svaren på frågorna finns dock fortfarande tillgängliga för deltagaren under ett år. Därtill innehåller appen ett litet bibliotek med grundläggande städmetoder och städfakta kring olika golvmaterial.

– Man kan alltså gå in i appen när och var som helst för att repetera och fördjupa sin kunskap, konstaterar Patrizia Finessi.

Fördjupad kunskap i handbok

För den som söker ytterligare fördjupning finns handboken Rena Hus, som appkursen baseras på. Boken vänder sig till alla som har yrkesmässig kontakt med städning i flerbostadshus – städare, städledare, entreprenörer, inköpsansvariga, förvaltare, fastighetsskötare med flera.

Medlemmar i Sveriges Allmännytta har även möjlighet att ladda ner särtrycket Metodbeskrivningar för städning i flerbostadshus, där olika städmoment beskrivs steg för steg och i ord och bild.