Leverantör av de nya radhusen är Götenehus, som vann upphandlingen av ramavtalet för Kombohus Småhus för två år sedan.

– Götenehus nya volymhusfabrik ger oss möjligheter att erbjuda marknaden bostäder med mycket korta byggtider på plats. Att volymhusfabriken stod klar samtidigt som vi vann ramavtalsupphandlingen för Kombohus Småhus var en ren tillfällighet men ack så trevlig, säger Mic Möller, chef B2B på Götenehus.

Radhusen byggs i bostadsområdet Ekängen, som ligger en bit utanför Linköpings centrum, intill sjön Roxen.

– Vi jobbar tillsammans med Linköpings kommun för att få fram detaljplaner där vi kan bygga fler Kombohus eller liknande industriell produktion. Det är viktigt att vi som beställare tillsammans med kommunernas samhällsbyggnadskontor är med och utvecklar produkterna, säger Stångåstadens vd Fredrik Törnqvist.

Eftertraktade marklägenheter

Syftet med Allmännyttans Kombohus är att genom en förenklad upphandlingsprocess kunna sänka byggkostnaden, korta ned byggprocessen och i slutänden erbjuda hyresgästerna ett nyproducerat boende av hög kvalitet till en rimlig månadskostnad.

– Att Kombohus Småhus byggs på mindre orter såväl som i universitetsstäder är ett bevis på att ramavtalet är relevant för Sveriges Allmännyttas medlemsföretag, men också på att boendeformen med marklägenheter är eftertraktad, konstaterar Jonas Högset, chef för fastighets- och boendeenheten på Sveriges Allmännytta.

Han gläds särskilt när medlemsföretag återkommer till Kombohuskonceptet.

– Stångåstaden var ju tidigt ute med att bygga flerbostadshus inom ramavtalet Kombohus Bas i bostadsområdet Lambohov, säger Jonas Högset.

Fredrik Törnqvist betonar att han tror på grundidén med Kombohus.

– Jag har haft förmånen att vara ordförande i Sveriges Allmännyttas byggherreråd i ett antal år. En av de viktigaste satsningarna vi gjort är ramavtalsupphandlingarna av Kombohusen. Affärsmodellen innebär att Sveriges Allmännytta handlar upp ramavtal som alla medlemmar sedan kan använda för att avropa nya bostäder.

Samverka med kommunen

Kombohusen byggs industriellt med en högre grad av standardisering och upprepning än vid traditionellt byggande, vilket gör att kostnaderna kan hållas nere.

– Jag får ofta frågor där många blandar ihop standardisering med att standarden skulle vara låg. Så är det inte alls. Det är produktionen som är standardiserad vilket leder till lägre produktionskostnader. Kombohusen håller hög kvalitet och har bra energiprestanda men med totala produktionskostnader som ofta hamnar 20–25 procent lägre. Vi har flera goda exempel på detta i projekt som Stångåstaden byggt på senare år.

– En annan viktig fördel för oss som beställare är att vi får en bättre kontroll på hela processen när vi köper färdiga produkter. Vi vet i förväg vad det kommer att kosta vilket är en stor trygghet.

Fredrik Törnqvist framhåller att samverkan med kommunen bör ske tidigt i processerna så att detaljplanerna möjliggör denna typ av produktion.

– Den passar givetvis inte på alla platser men på väldigt många ställen är det ett framgångsrecept.

Det finns en målkonflikt mellan arkitektur och produktionskostnader som vi behöver hitta kompromisser kring.

– Vi vill bygga bostäder som vackra, hållbara och attraktiva över tid samtidigt som vi måste hitta sätt att få kontroll över kostnadsutvecklingen och bygga billigare än idag. Om vi som beställare kan samverka med både innovativa byggföretag och kommuner kommer vi att tillsammans kunna göra produkterna bättre, menar Fredrik Törnqvist.

Ramavtalet för Kombohus Småhus löper till den 31 maj 2022.