– Vi är mycket glada att statsministern deltar på vår kongress och ser fram emot att få ta del av regeringens bostadspolitiska ambitioner och visioner. En nyckelfråga är hur ska vi bygga, renovera och förvalta på ett sätt som inte bara är ekonomiskt, utan också socialt och ekologiskt hållbart, säger Åsa Johansson, ordförande i Sveriges Allmännytta.

Kongressen kommer också att behandla inkomna motioner, förslag till ökat medlemsinflytande och en uppföljning av Sveriges Allmännyttas Agenda 2019–2023.

Statsministern deltar mellan klockan 13.15 och 13.30.

Om kongressen

Kongressen är Sveriges Allmännyttas högsta beslutande organ. Den sammanträder vartannat år och består av valda ombud. Till kongressen bjuds också medlemsföretagen in att vara med som observatörer. Kongressen består av 75 ombud och lika många ersättare.

Program och anmälan

Årets kongress sänds digitalt från Sveriges Allmännyttas lokaler.

kongresswebben finns program, årets motioner samt möjlighet att anmäla sig.