Magnus Ulaner, klimat- och energiexpert, kommer tala om hållbart byggande samt om innovationsfrämjande inköpssamarbete i två seminarier från HBV. Vår andra energiexpert, Björn Berggren, medverkar i Business Arenas panelsamtal om energilösningar samt i seminarium om energieffektivisering och renoveringstakt arrangerat av Dagens Industri.

Sofia Hansdotter, expert på fastighetsutveckling och nyproduktion, deltar i Corecos panelsamtal om hur det går till när kommunala bostadsbolag bygger hyresrätter under kristider.

Sveriges Allmännyttas digitaliseringsexpert, Carl Ståhle, medverkar i Tele2:s seminarium om cyberhot mot fastigheter samt i Dagens Industris seminarium om den nya mobilitetens ekonomi.

Anders Nordstrand, vd på Sveriges Allmännytta, deltar i Sustainable Innovations panelsamtal om hur politiken kan stimulera ett klimatneutralt byggande samt i workshop om hur allmännyttan ska kunna utvecklas i dagens ekonomiska läge arrangerat av Kommuninvest i Sverige AB.

Johan Löfstrand, ordförande i Sveriges Allmännyttas styrelse, medverkar i ett panelsamtal med rubriken ”Hoten mot hyresrätten – förslumning och byggstopp” arrangerat av Bostadspolitik.se.