Den internationella delegationen bestod av representanter från länder som anses ligga i framkant inom industriellt byggande. Förutom från Sverige hade även deltagare från Japan, Storbritannien och Irland bjudits in, tillsammans med en stor delegation från olika amerikanska delstater.

Sverige representerades av Boverket, Sveriges Träbyggnadskansli och Sveriges Allmännytta.

Varför bjöd USA:s bostadsdepartement in just Sveriges Allmännytta?

USA har stort fokus på att få fart på sin bostadsproduktion. Framför allt finns ett stort behov av nya hyresbostäder med hyror som folk har råd att betala. Departementet har identifierat oss som en framstående aktör genom vårt framgångsrika arbete med industriellt byggande och Allmännyttans Kombohus. Därför ville de ha ett kunskapsutbyte med oss.

Det berättar Sofia Hansdotter, Sveriges Allmännyttas inbjudna representant i delegationen.

Fokus på industriellt byggande i fabrik

Syftet med workshoppen var att genom erfarenhetsutbyte utveckla en strategi för att öka bostadsbyggandet i USA, med tydligt fokus på industriellt byggande i fabrik. Allt för att möta tidens stora utmaningar: klimatkrisen och att få fram  bostäder till överkomliga priser. 

De olika länderna som deltog har alla sina utmaningar med bostadsförsörjningen. Men alla är överens om att priset för bostadsbyggandet genom åren har ökat alldeles för mycket. Alla är även rörande överens om att produktiviteten i bostadsbyggandet och att utvecklingen med att effektivisera bostadsbyggandet i syfte att lösa bostadsbristen inte hänger med.  

Tematiska rundabordssamtal

Bostadsdepartementets samarbetspartner, konsultföretaget MODX, har gjort inhemska och internationella forskningsstudier och jämförelser kring industriellt byggande. Resultatet presenterades för delegationen som en start för workshoppen.

– Sedan genomfördes tre tematiska rundabordssamtal för att få en djupare analys av data och statistik från respektive land, berättar Sofia Hansdotter.

Alla samtal spelades in och kommer att sammanställas, analyseras, syntetiseras och rapporteras av MODX och överlämnas det amerikanska bostadsdepartementet. Resultatet kommer att ligga till grund för en slutrapport till departementet och andra amerikanska federala myndigheter.

Rundabordssamtal på US Department of Housing and Urban Development.

Rapporten ska stödja utvecklingen av en effektiv framtida handlingskraftig strategi för amerikanskt bostadsbyggande via utvecklingen av ett nationellt innovationsramverk för industriellt byggande. 

Vilka lärdomar tog du med dig hem?

Sofia Hansdotter sammanfattar sina egna slutsatser i fyra punkter:

  • Vikten och möjligheten med ett globalt lärande och kunskapsdelning. 
  • Hur vi löser klimat- och energifrågan i kommande generationer av husbyggnation står över och måste inkluderas i priset för byggandet.  
  • Vertikal integration – alltså att ett företag integrerar delar av produktionen i företaget i stället för att köpa underentreprenörer i flera led – är en stor möjliggörare för att effektivisera våra produktionsmetoder.
  • Industriellt byggande är en premiumprodukt, som har högre kvalitet, bättre prestanda, bättre kostnadskontroll samt högre energi-, miljö- och klimatprestanda.  

Studiebesök i husfabriker

Utöver samtalen genomfördes också en studieresa med besök till flera husfabriker som har ambitioner om att utveckla framtidens husbyggande:

Saint-Gobain i Boston. Här finns ett stort forsknings- och utvecklingslabb med fokus på att främja innovation inom byggnadsvetenskapliga lösningar, innovativa material och nästa generations offsite-produkter och tjänster. 

Bensonwood Unity Homes, som berättade om sin drygt 40-åriga historia med externa byggnadssystem och en unik affärsmodell som bygger på globala lärdomar och fokus på högpresterande hållbara bostadsprojekt, där man utgår från att alltid bygga med passivhusteknik.     

Delegationen på studiebesök i Bensonwood Unity Homes i Boston.

Volumetric Building Companies, ett relativt nystartat husföretag i Boston med en affärsmodell som grundar sig på en hög grad av vertikal integration tillsammans med med hög industriell tillverkningskapacitet.

Blueprint i Baltimore, Washington D C – en flerbostadshusbyggare med ett eget industriellt koncept. Affärsmodellen är en hybrid mellan trä- och massvirkesystem för att producera högpresterande bostadshus med flera enheter, som integrerar passivhus som standard. 

Bostadsutvecklaren Van Meter Companies i Northern Virginia har en nära 70-årig historia av industriellt byggande med en vertikalt integrerad husbyggnation. Byggsystemet består av en kombination av planelement och volymelement för att skapa stor flexibilitet i design och husleveranser.