Sveriges Allmännytta har svarat på två remisser där remisstiden gick ut nyligen och kommer att besvara ytterligare fem remisser där remisstiden går ut i slutet av augusti.

Sveriges Allmännytta är kritiska till Boverkets förslag till byggregler och även till att remisstiden är alldeles för kort i förhållande till remissernas omfattning.

– Boverket säger att kravnivån i de föreslagna reglerna ska vara oförändrad jämfört med nuvarande regler men det stämmer inte. Boverket föreslår kravskärpningar i vissa situationer. De skärpta kraven kommer öka byggkostnaderna, framhåller Tove Lundmark Söderberg, jurist och bostadspolitisk expert på Sveriges Allmännytta.

Leda till längre byggtider

Boverkets förslag till byggregler ska fortfarande handla om funktionskrav. Det innebär att Boverket i byggreglerna bestämmer vilka funktioner som ska uppnås, men hur dessa funktioner ska uppnås är upp till den som bygger att lösa.

Den stora skillnaden med de föreslagna reglerna är att Boverket inte längre ska ta fram vägledningar för lösningar och standarder. I stället ska branschen på egen hand tolka och verifiera att det som byggs uppfyller kraven.

– Det kan låta positivt, men eftersom man inte på förhand kan veta hur en kommun tolkar reglerna så riskerar det att leda till mer utdragna byggprocesser. Många byggärenden kan komma att hamna i domstol. Boverkets förslag till regler kommer därför innebära att det tar längre tid att bygga, säger Tove Lundmark Söderberg.

Lösning finns

Sveriges Allmännytta presenterar en lösning på detta problem – ett nationellt system om typgodkännande. Genom att en offentlig aktör får i uppgift att godkänna en teknisk konstruktion så kan en byggare på förhand veta hur kraven kommer att tolkas.