Vad gör jag om en medarbetare befunnit sig i ett riskområde för smitta?

– Medvetenheten och vaksamheten är säkerligen stor hos personer som är på väg till eller har befunnit sig i områden där farlig smitta förekommer, säger Charlotta Stensson på Fastigo. Ta ändå kontakt med medarbetaren och kolla att allt är okej. Finns minsta antydan till sjukdom som skulle kunna härledas till aktuell smitta ska du be personen att anmäla sig sjuk och be att denne snarast ska ringa sjukvården, till exempel 1177, för rådgivning.

Du har som arbetsgivare rätt att beordra medarbetaren arbete från hemmet under 10–14 dagar även om det inte finns tendenser till sjukdom, detta av arbetsmiljöskäl.

Oro hos medarbetare måste hanteras, och mitt råd är att hellre överinformera och prata öppet än att förutsätta att allt är okej. Med det förhållningssättet har du gjort vad du ska som arbetsgivare.

Vad gäller om medarbetaren visar sig bära på smitta?

– Smittbärare måste avhålla sig från arbete för att inte sprida smitta, och ska sjukanmäla sig till sin arbetsgivare. Det nu aktuella coronaviruset klassas som allmänfarlig sjukdom och omfattas därför av Försäkringskassans regler om smittbärarpenning.

I Fastigos tjänstemannaavtal finns regler om löneutfyllnad vid uppbärande av smittbärarpenning.

När kan vi säga att faran är över på jobbet?

– Följ nyhetsrapporteringen samt säkra källor såsom Folkhälsomyndighetens frågor och svar om coronaviruset och utrikesdepartementets reseinformation. Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer i skrivande stund risken som mycket låg för att smittan ska spridas i Sverige. I samband med importfall kan enstaka fall förekomma innan smittan stoppas.