Grunden för en väl fungerande hyresmarknad är att det finns god tillgång till en bra och relevant hyresstatistik. Det bidrar till ökad transparens och är till stor nytta för konsumenterna, menar Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta i sin skrivelse till Boverket.

– Konsumenterna, både nuvarande och framtida hyresgäster, på hyresbostadsmarknaden behöver kunna se såväl hyresnivåer som hur hyrorna utvecklas för olika slags bostäder och i olika områden. Det vore därför bra för förståelsen av hyressättningen om de hade tillgång till kostnadsfri statistik över priser och prisutveckling för olika slags hyresbostäder, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

– Bor du i villa eller i bostadsrätt är det redan idag en självklarhet att kunna ta del av detta via olika onlinetjänster, tillägger han.

Underlätta förhandlingar

Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och Sveriges Allmännytta menar också att offentlig hyresstatistik skulle underlätta de kollektiva hyresförhandlingarna utifrån bruksvärdessystemets grundläggande princip om lika hyra för lika lägenhet.

– Hyresgästföreningen vill värna landets tre miljoner hyresgäster och deras rätt till en bostad till rimlig kostnad och god standard. Ett viktigt led i detta är att det ska finnas en öppenhet och transparens för hyror och kostnader för boendet. Det handlar i grunden om att tillhandahålla en samhällstjänst. För oss parter skulle en sådan tillgänglighet även effektivisera hyresförhandlingarna, säger Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.

Två utredningar

Behovet av offentlig hyresstatistik har utretts två gånger av Boverket. Den senaste utredningen om att ta fram en bättre hyresstatistik överlämnades till regeringen i slutet av 2018, men sedan dess har inget har hänt.

– Vi som företrädare för konsumenter och hyresvärdar är naturligtvis angelägna om att nödvändiga beslut fattas för att arbetet med att ta fram offentlig hyresstatistik ska påbörjas. Sedan Boverket sist utredde offentlig hyresstatistik har utvecklingsarbete pågått och vissa delar av utredningen kan behöva uppdateras. Självklart bidrar vi med den kunskap som våra organisationer har för att få en snabb och hållbar lösning, säger Anders Holmestig, vd för Fastighetsägarna.

En offentlig och fördjupad hyresstatistik behövs också för forskning, uppföljning och utvärdering av bostadsmarknaden generellt och efter att olika reformer genomförts.

Skrivelsen till Boverket är ett resultat av trepartssamtalen mellan Fastighetsägarna Sverige, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta.