– Det är olyckligt att ett stöd dras in så plötsligt. Det gör det svårt för bostadsföretagen att planera och göra upp långsiktiga strategier för sina trygghetsskapande investeringar. Vad vår bransch behöver är stabila och hållbara regelverk, säger Lena Liljendahl, expert inom boendefrågor på SABO.

Utemiljöstödet var ett av flera bostadspolitiska stöd – exempelvis även investeringsbidragen till hyresrätter och studentbostäder – som avvecklades i samband med riksdagens beslut om statens budget i slutet av förra året. Ansökningar som redan beviljats påverkas inte, men inga nya ansökningar kommer att beviljas under 2019.

Många av mottagarna av utemiljöpengarna är medlemmar i SABO. Nedan finns länkar till samtliga beviljade projekt under 2018.