Från 1 januari 2024 ska förpackningar tömmas på sitt innehåll. Dels för att för att kunna materialåtervinna det som förpackningen innehåller, dels återvinna själva förpackningen.  

– Skyldigheten att tömma förpackningar gäller inte bara matavfall, som man kanske tänker på i första hand, utan avser allt en förpackning kan innehålla. Det kan till exempel vara en tub som innehåller gammal handkräm, en flaska med gammal parfym, eller kanske utgångna batterier som inte kommit till användning, men som finns i en förpackning, berättar Patrizia Finessi, miljöexpert på Sveriges Allmännytta. 

Motsägelsefullt och utmanande 

Rester av matavfall ska skrapas ur sin förpackning och läggas i matavfallet, och mjölkrester kan spolas ner i avloppet. Nytt för i år är att även rester av flytande matfett ska sorteras ut, det får inte hällas i avloppet. Små mängder matfett kan sugas upp med hushållspapper och läggas bland matavfallet. Men större mängder måste samlas in i en behållare, till exempel en PET-flaska eller en mjölkkartong. 

– I vissa kommuner tillåts att PET-flaskan med rester av flytande matfett läggs i restavfallet. Detta blir motsägelsefullt – å ena sidan ska vi sortera ut förpackningar, de ska vara tömda och absolut inte läggas i restavfallet. Å andra sidan kan samma förpackning användas som behållare för flytande matfett och läggas i restavfallet. Detta är en pedagogisk utmaning att förklara, menar Patrizia Finessi. 

En annan utmaning är plastkrukor som köps tillsammans med örtkryddor. Plastkrukan är ingen förpackning, och ska inte till plastförpackningsinsamlingen. Jorden i krukan ska inte läggas i matavfallet. Både jord och plastkruka läggs i restavfallet. 

Farligt avfall 

Det finns dock undantag för förpackningar som innehåller rester av läkemedel eller rester av farligt avfall. Det ska hanteras som tidigare – innehåller de rester ska det inte tömmas i restavfallet. Förpackningar med läkemedelsrester lämnas till apotek, förpackningar med rester av farligt avfall sorteras som farligt avfall. 

– Det svåra är att avgöra om innehållet är farligt eller ofarligt, om resterna kan läggas i restavfallet eller om det ska läggas i det farliga avfallet, säger Patrizia Finessi.  

En tom förpackning som innehållit ett farligt avfall får sorteras i förpackningsinsamlingen, problemet är att avgöra när en förpackning kan anses vara tom. På Naturvårdsverket nämns att förpackningen ska vara ”nominellt tom”, men det går inte att få ett rakt svar på vad som menas med det.  

– Har man klämt ut tillräckligt med lim från limtuben? Är den intorkade färgen i färgburken tillräckligt liten mängd så att den kan gå som en tom förpackning? Det kan vara svårt för en hyresgäst att avgöra, men också för personalen, menar Patrizia Finessi. 

Detta bör säkras upp med information och rutiner eftersom personalen oftast måste fatta ett snabbt beslut om vad som ska göras med förpackningen.  

– Det enklaste kanske är att alltid sortera förpackningar som innehållit farligt avfall som just farligt avfall. Ha gärna en dialog med tillsynsmyndigheten i kommunen när rutinen tas fram, för att säkra att rutinen klarar kraven, säger Patrizia Finessi.