Projektet i korthet

Inblandade bolag

Skövdebostäder

Publicerat i april 2016

Skövdebostäder är det allmännyttiga bostadsbolaget i Skövde. Bolagets renoveringsprogram inleddes 2004 – stora investeringar som kräver en långsiktig plan.

– Fastigheter behöver underhållas, annars blir det problem med till exempel läckande rör som då måste hanteras akut till höga kostnader. Vi valde istället att göra detta under ordnade former och på ett planerat sätt. Nu när renoveringsprojekten är avslutade kan vi ytterligare förstärka vårt fokus på nyproduktion, säger Skövdebostäders vd Dan Sandén.

Jämfört med många andra hyresvärdar har Skövdebostäder höjt hyran mycket måttligt efter renoveringen. De flesta hyresgästerna i Södra Ryd, det område som renoverades senast, fick en hyresökning på 470 kronor.

– Vi har höjt hyran för det som innebär en standardhöjning. Resten av renoveringen har hyresgästerna redan betalat för genom åren via hyran, fortsätter Dan.

Relationer viktiga

Majoriteten av hyresgästerna har bott kvar i sina lägenheter under renoveringen. Att få sin lägenhet renoverad är givetvis påfrestande och för att projektet ska gå smidigt behövs en god samverkan med hyresgästerna.

– Utan hyresgästernas engagemang hade det aldrig fungerat. Tydlig information och ett bra samarbete med de boende är en absolut förutsättning för att resultatet ska bli lyckat, menar Lars Sundberg på Skövdebostäder som varit samordnare för renoveringarna i Södra Ryd.

Förutom olika informationsinsatser har hyresgästerna också fått vara med och påverka annat i lägenheten i samband med renoveringen. Bland önskemålen i Södra Ryd fanns till exempel att boende i fyrorna ville ha större frysar.

Sista lägenheten renoverad

Renoveringsprogrammet har i stort sett flutit på smidigt och hösten 2015 renoverades sista lägenheten. I projekten har stammarna byts ut och bostäderna har bland annat fått helt nya badrum och uppgraderad köksstandard. Områdena som renoverats är byggda på 50-, 60- och 70-talet och ligger både i och utanför centrala Skövde.