Projektet i korthet

Inblandade bolag

Bostadsbolaget, Hyresgästföreningen, Stadsdelsförvaltningen Angered

Publicerat i mars 2018

Det är i bottenvåningen på Bredfjällsgatan 36–46 som Aktivitetshusets lokaler, sex stycken på 100 kvadratmeter vardera, ligger. Förutom inredning med bord och stolar har två av lokalerna kompletta kök, de fyra övriga planeras utrustas med trinettkök.

– I Aktivitetshuset kommer olika föreningar få tillfälle att mötas över gränserna och samverka kring gemensamma intressen och aktiviteter. Här får också våra hyresgäster möjlighet att hyra lokal som privatpersoner, berättar Tony Rahm, som är utvecklingsledare på Bostadsbolaget.

Smygöppning i höstas

Under hösten 2017 smygöppnades Aktivitetshuset och arbetet med att sätta ramarna kring användandet av huset startades upp tillsammans med föreningar och boende.

Initiativet är ett samverkansprojekt mellan Stadsdelsförvaltningen Angered, allmännyttiga Bostadsbolaget och Hyresgästföreningen. De har undertecknat ett samverkansavtal kring samarbetet och målet med den gemensamma satsningen är att öka invånarnas delaktighet och inflytande. Aktivitetshuset ska också underlätta för människor i Hammarkullen att skapa en meningsfull fritid och fungera som en naturlig mötesplats.

Föreningsträffar, barnkalas, sällskapsdans…

Bostadsbolagets roll i projektet är, förutom att bidra ekonomiskt, att ansvara för det rent praktiska kring lokalen såsom lås, larm, utemiljö och liknande.

Den 6 mars 2018 ägde den officiella invigningen rum och sedan dess är alla som bor och verkar i området välkomna att hyra någon av lokalerna vid behov. Det görs digitalt. I dagsläget används ytorna till allt från möten och föreningsträffar till barnkalas och sällskapsdans.

Lokalerna kan hyras mellan klockan 10 och 22 såväl vardag som helg, men efter klockan 21 ska det vara tyst och lugnt med hänsyn till de boende i huset. Någon alkohol får inte förtäras i lokalerna. Alla som hyr godkänner de ordnings- och trivselregler som tagits fram genom ett särskilt brukaravtal.

Tvättstugeprincipen gäller

Det kostar 30 kr för varje hyrd timme och tanken är att pengarna går tillbaka till Aktivitetshusets brukare som investeringar i aktiviteter och materiel. När man bokar lokal är grundprincipen den samma som i gemensamma tvättstugor: lämna platsen i det skick du själv vill möta den.

Sedan lokalerna började nyttjas har Aktivitetshusets personal märkt att helgbokning är det mest attraktiva och för att många ska kunna hyra är maxtiden satt till fyra timmar på lördagar och söndagar. Totalt går det att boka upp sig på 38 hyrtimmar i veckan.

– Efter önskemål och efterfrågan kommer vi att anpassa och omforma ytorna, till exempel se över utrustning i lokalerna och vilken digital teknik de som hyr behöver. Vi får ta det steg för steg, säger Tony Rahm.

Bostadsbolaget (Göteborgs stads bostadsaktiebolag) är ett av Göteborgs allmännyttiga bostadsföretag, en del av Framtidenkoncernen som ingår i Göteborgs Stad. Bostadsbolaget har 309 anställda och förvaltar drygt 24 000 lägenheter.