Projektet i korthet

Inblandade bolag

SvalövsBostäder

Publicerat i november 2022

Först ut att få sin husvärdsbil utrustad med en hjärtstartare är Patrik Persson. Patrik är deltidsbrandman på sin fritid och har bra erfarenhet och en god kunskap i att agera på rätt sätt då livet ibland sätts på prov och läget blir akut. En kunskap som Svalövsbostäder tar god vara på genom detta. En hjärtstartar-symbol kommer framöver att finnas på Patriks bil.

Bolaget har sitt kontor mitt i Svalövs centrum och har även utrustat sin reception med en hjärtstartare –  en god och hjärtlig investering för de anställda men också för besökare och förbipasserande kommuninvånare.

Ambitionen framöver är att samtliga Svalövsbostäders anställda ska utbildas ytterligare inom HLR (hjärt-lungräddning) och att alla deras husvärdsbilar ska utrustas med hjärtstartare.

– Vi vill hjälpa till som fastighetsbolag med att skapa en trygghet – det gör vi genom att utbilda personalen och installera hjärtstartare i våra bilar.
Vi arbetar över en stor geografisk yta med ett flertal orter och vi rör oss i princip samtliga dagligen, säger Mikael Jönsson, vd på Svalövsbostäder.
Han tillägger.
–  Jag anser att vi som ett allmännyttigt företag kan och ska bidra i samhället så mycket vi kan, vi kan ju faktiskt med ganska enkla medel påverka på ett positivt sätt. Kan vi bara sprida detta budskap till andra och rädda en person så har vi lyckats.