Projektet i korthet

Inblandade bolag

Bromöllahem, Arbetsförmedlingen

Publicerat i juni 2017

De nya fastighetsskötarna började på bostadsbolaget i april, när avtalet med den tidigare entreprenören löpte ut. Henrik Bergqvist, vd på Bromöllahem, är mer än nöjd över sin tripplade personalstyrka.

– Jag kan inte beskriva hur glad jag är över dynamiken i gruppen. Vi har unga, vi har äldre, vi har kvinnor och vi har män. Det är fantastiskt! Mångfald för verkligen saker och ting framåt, inte bara för samhället och världen i stort utan även för den här lilla gruppen, säger han.

– Om vi hade haft bara åtta unga killar så skulle det blivit ett klimat, och hade vi haft tio kvinnor så hade vi haft ett annat klimat. Då blir det positioneringar på olika sätt. Nu har vi en grupp med stor variation, och man blir helt överlycklig över att det inte bara funkar, utan att det dessutom blir bättre.

De nya medarbetarna kommer från Albanien, Syrien, Thailand och Sverige. Den yngsta är i 20 år, den äldste fyra decennier äldre. Några hade precis blivit arbetslösa, andra hade varit utan jobb i många år.

– En sa rakt ut att han aldrig trodde att han skulle komma tillbaka till arbetsmarknaden igen. Jag får fortfarande gåshud när jag tänker på det. Han är alltid så positiv och glad och en enorm tillgång för oss, säger Henrik Bergqvist.

Arbetsförmedlingen bekostade

Det var den lokala arbetsförmedlingen som bekostade den halvårslånga utbildningen, som anpassades efter just Bromöllahems behov. Ett femtontal arbetslösa valdes ut, tio fullföljde hela kursen – och samtliga fick jobb hos bostadsbolaget. Åtta som fasta medarbetare, två på säsongsanställning.

De har nu tagit över det arbete som entreprenörsföretaget tidigare ansvarade för. Att ha fastighetsskötseln i egen regi innebär stora fördelar, menar Henrik Bergqvist.

– Vi har fått väldigt mycket bättre kontroll över verksamheten. Vi kan påverka arbetena på ett bättre sätt och har en större ekonomisk kontroll än tidigare.

Fler språk

Han tror dock inte att hyresgästerna märkt så stor skillnad ännu.

– Den största förändringen är nog för de utlandsfödda hyresgäster som pratar arabiska. Nu har vi ju personal som de lättare kan kommunicera med, säger han.

Henrik Bergqvist framhåller också att tio arbetslösa färre är mycket för en liten kommun som Bromölla.

– Och för oss som företag är det ju jättestort att gå från fem personer till femton.

De nya fastighetsskötarna arbetar två och två, med gemensamt ansvar för sitt bostadsområde.

– Vår arbetsledare har noggrant satt ihop de här paren, så att till exempel en svenskfödd och en syrianfödd arbetar tillsammans. Då kan de hjälpa varann så att ett plus ett blir tre.

Fick integrationspris

Nyligen belönades Bromöllahem med arbetsgivarorganisationen Fastigos integrationspris.

– Vi blev glatt överraskade att vi vann! Vi såg inte det här primärt som ett integrationsprojekt från början, utan vår avsikt var enkelt att anställa arbetslösa med olika bakgrunder. Men när vi bockade av Fastigos punkter insåg vi att det faktiskt handlade om integration, och att vi hade gjort det väldigt bra.

Han framhåller att samarbetet med Anna Blissing, bolagets fastighetschef, var avgörande för projektet.

– Vi har samma sociala engagemang och samma uppfattning om att det vi gör både ska vara bra för Bromöllahem och för Bromölla kommun. Har man den gemensamma bilden underlättar det väldigt mycket.

Det gäller också att stå stark mot kritik, menar han.

– Det är alltid många som har åsikter om man vill göra på ett annat sätt än man alltid gjort. Men man måste våga utmana och vara modig. Har man en övertygelse och vill förändra måste man stå för de besluten.