Projektet i korthet

Inblandade bolag

ÖrebroBostäder

Publicerat i februari 2017

 

 

Femton av dem valdes ut till utbildningen, som görs inom ramen för en yrkesintroduktionsanställning under elva månader.

– Vi lyckades hitta väldigt engagerade killar och tjejer, berättar Anna Jönsson, chef för fastighetsskötseln på ÖrebroBostäder, Öbo.

Teori och praktik

Teori varvas med praktik, och i klassen finns även femton ”gamla” Öbo-medarbetare.

– Vi har ju ändå en lärare, en sal och hela utbildningen riggad. Då kan vi lika gärna blanda de nya med redan tillsvidareanställda och få fram ett bra erfarenhetsutbyte, diskussioner och så, konstaterar hon.

Tanken med utbildningen är att trygga återväxten av kunnig personal till de egna bostadsområdena.

– Vi har ju fått svårare och svårare att rekrytera personer som har ordentlig kompetens inom trädgård. De flesta sådana utbildningar häromkring har lagts ned. Så jag tror att vi på sikt tjänar på det här, säger Anna Jönsson, som själv är landskapsarkitekt.

Eleverna får även några dagars grundläggande internutbildning i lokalvård, med bland annat ergonomi, material och metoder på programmet.

Kombitjänster

Fastighetsskötarna hos Öbo, uppåt 120 personer, arbetar med både trappstädning och yttre skötsel. De allra flesta gillar systemet, enligt Anna Jönsson. Ett skäl är just växlingen mellan utomhus och inomhus.

– När det till exempel är dåligt väder kan de ju gå in och ta sina trappor i stället. Det ger en flexibilitet i jobbet.

Med renodlade städtjänster skulle personalomsättningen bli alldeles för hög, befarar hon. Att städa trappor hela dagarna blir för tungt.

– Då tar orken slut, så vi måste blanda upp med andra arbetsuppgifter, säger hon.

Att lägga ihop städning just med grönyteskötsel har en annan stor fördel – utan den skulle många av dem som har yttre tjänst bara få säsongsanställningar.

– Mängden jobb på yttre skötsel går ju ner väldigt på vinterhalvåret, medan vi ökar vår städning under just de månaderna. Därför är den kombinationen väldigt bra, för då behåller vi ju en och samma mängd tillsvidareanställd styrka på vinterhalvåret och sommarhalvåret.