Projektet i korthet

Inblandade bolag

Familjebostäder i Göteborg AB och Arbetsförmedlingen

Publicerat i februari 2016

Stort behov av sysselsättningsaktiviteter

Stadsdelen Bergsjön ligger cirka 8 km från centrala Göteborg och är ett av stadens mest socio-ekonomiskt svaga områden. Arbetslösheten bland de har cirka 16 500 invånarna är hög. Här har Familjebostäder lång erfarenhet av att sysselsätta arbetslösa hyresgäster, bland annat genom att erbjuda praktik och sommarjobb. Men behovet av sysselsättning har ökat. När bolaget fick information om att Arbetsförmedlingen betalar ersättning för handledning till företag som erbjuder platser för personer inom Aktivitetsgarantin, väcktes intresset för ett utökat engagemang.

– Ersättningen till arbetsgivaren är 150 kronor per dag och person. Det är ingenting med tanke på den handledning som behövs. Men så kom vi på idén att skala upp projektet att omfatta tio personer. För 1 500 kronor kunde vi anställa en arbetslös hyresgäst som handledare och få projektet att gå runt ekonomiskt och utan att påverka våra ordinarie arbetsuppgifter, berättar Tobias Johansson, initiativtagare och distriktschef för område Nordost på Familjebostäder.

Arbetsuppgifterna består bland annat av trädgårdsskötsel och att se över bolagets fastigheter. Tack vare fler händer skapas även utrymme att göra det extra trivsamt i bostadsområdet. Något som gynnar alla som bor i Bergsjön.

Många goda exempel

Tobias Johansson berättar att Familjebostäders satsningar genom åren bidragit till att hyresgäster både börjat studera och kommit i arbete. Ett arbetsgivarintyg på att de väl genomfört en praktik hos bostadsbolaget har för flera varit inträdesbiljetten till den reguljära arbetsmarknaden. Gröna jobb har redan goda exempel att visa upp.

– En av våra deltagare i Gröna jobb var en syrisk man i 50-års åldern. Han arbetade hårt och varje rast tränade han sin svenska. Det visade sig att han var utbildad barnpsykolog och nu gick han här i Bergsjön och rensade ogräs, berättar Tobias Johansson engagerat.

Familjebostäder kontaktade Göteborgs stad och i dag arbetar mannen på en förskola. En stor vinst för alla inblandade.

Projektets utmaningar och framgångsfaktorer

Arbetsförmedlingen utser de som ska få vara med i projektet Gröna jobb. De har tyvärr haft problem att leverera tio personer per omgång. Något Familjebostäder hoppas ska förbättras. Vilka är då utmaningarna för bostadsbolaget?

– Det är viktigt att ha rätt förväntningar. En del personer är en verklig resurs från dag ett, medan andra behöver mer stöd, till exempel med att förstå vikten av att komma i tid till arbetet. De som är med representerar ju oss och till exempel trycker vi på att det är viktigt att heja på dem vi möter ute på våra gårdar, berättar Tobias Johansson.

Han betonar också vikten av att utse en handledare. Det går inte att hålla en god kvalitet om det ska göras inom den ordinarie verksamheten. En annan utmaning är att praktiken är frivillig. Det skapar en osäkerhet eftersom praktikanten kan välja att inte dyka upp.  För övrigt är det enkelt att komma i gång. Kontakta Arbetsförmedlingen på orten. Praktik inom Arbetsgarantin är oftast 2 till 3 månader. Det går att få praktiken förlängd, men max till 6-8 månader.

Planer framåt

Familjebostäder tänker fortsätta med Gröna jobb och andra aktiviteter som stärker Bergsjön.

Ett projekt som Gröna jobb ger så många positiva effekter; för bostadsbolaget, för deltagarna och för alla som bor i Bergsjön. På kort- och på lång sikt. Gröna jobb och andra sysselsättningsaktiviteter bidrar också till att uppmärksamma fastighetsbranschen som en positiv bransch att jobba inom. Och det behövs för att klara framtida rekryteringar.