Projektet i korthet

Inblandade bolag

Allbohus, ABF, Migrationsverket

Publicerat i december 2016

I de båda områdena Rönnedal och Torpsbruk äger Allbohus närmare 400 lägenheter och av dessa hyr Migrationsverket hundra. Kontaktytorna mellan nyanlända och infödda Alvestabor har dock tidigare varit få och sedan 2010 har Allbohus engagerat sig i arbetet för integration. Bland annat har de båda områdena fått integrationscaféer.

Café Rönnedal håller öppet vardagar 9 till 17. På kvällar och helger kan föreningar och cirkelledare låna lokalerna gratis om bara verksamheten är öppen för alla. Detta har resulterat i flera nystartade föreningar, 145 studiecirklar inom bland annat språk, matlagning, slöjd och fordonsteknik, samt närmare 500 kulturarrangemang, mestadels föreläsningar. Det totala antalet besökare på dessa kulturarrangemang låg på nästan 7 500.

Café Torpsbruk har öppet tre dagar i veckan och drivs i samarbete med Torpsbruks samhällsförening. I lokalerna anordnas bland annat svenskaundervisning och filmvisningar, pingis och sällskapsspel. Varje tisdag bjuder Röda Korset på fika. I snitt besöker 25 personer lokalerna dagligen och platsen fungerar som ett nav för integration.

Innan de båda integrationscaféerna startade var föreningslivet i Rönnedal och Torpsbruk svagt. Idag är det mycket aktivt och en stor del av de boende är involverade i många olika aktiviteter. Caféerna drivs med hjälp av personer som varit arbetslösa länge. Åtta av dessa har fortsatt till jobb på den reguljära arbetsmarknaden. Projektet är ett samarbete mellan flera olika aktörer. Allbohus har upplåtit lokalerna, ABF har ansvarat för bemanningen och kommunen och Migrationsverket har tillsammans försett lokalerna med möbler och utrustning.