Projektet i korthet

Inblandade bolag

Tierpsbyggen

Publicerat i februari 2016

Lång tid sedan senaste nyproduktionen

2014 hade Tierpsbyggen inte byggt nya bostäder på 25 år. Däremot hade efterfrågan ökat dramatiskt. Bostadskön hade gått från några hundra personer till 9000 och tre års kötid. Till detta kommer att Tierp är en låginkomstkommun där betalningsförmåga inte alltid räcker till för höga nyproduktionshyror.

Tierpsbyggen beslutade sig för att pröva SABOs Kombohus, en serie nyckelfärdiga hus till ett fast pris som ligger cirka tjugofem procent under marknadspris. Tierpsbyggen köpte en tomt av kommunen för att bygga tre hus. De arbetade med en massiv kampanj, information och visningar framför allt till pensionärsorganisationer.

– Vi hyrde ut alla utan problem. Och hyresgästerna tillhörde hela spektrumet, allt från 20 år till 75. En tredjedel kom från villor, en tredjedel kom från vårt eget bestånd och en tredjedel kom från utanför kommunen, säger Roger Kjetselberg, vd för Tierpsbyggen.

Succé för nybygge gav ännu fler hus

Efterfrågan på de nyproducerade bostäderna var så stora att Tierpsbyggen bestämde sig för att bygga tre hus till, i anslutning till de tidigare tre. Den enda skillnaden var att ett av de nya tre husen var enligt Kombohus Mini-konceptet, med mindre lägenheter.

– Det är jättekul att vi nu totalt kommer att ha byggt sex nya hus efter att inte ha byggt nytt på väldigt länge. Tidigare var vår inriktning att bygga om verksamhetslokaler, men nivån på bostäder då hamnar på samma nivå som med Kombohusen, säger Roger Kjetselberg.

Nyproduktionen gav skjuts till hela kommunen

Roger Kjetselberg upplever att hela kommunen har fått en mer positiv bild av Tierpsbyggen efter att de börjat bygga nytt. Han säger också att Tierpsbyggens nyproduktion fått fart på de privata aktörerna.

– Jag tror vi fick igång något. Tidigare har vi inte haft någon produktion av bostadsrätter heller, men dels har det byggts samtidigt som vi byggde våra första hus och nu planeras ytterligare fastigheter av privata aktörer. Det har heller aldrig varit så stort tryck på lokaler som nu. Nu har vi stor efterfrågan på allt från kontor till verkstäder.

Även om Kombohusen pressar byggpriserna blir hyresnivåerna högre än i det befintliga beståndet. Roger Kjetselberg beskriver det som ett ”ramaskri” när hyror om 7500 för tvåor och 8500 för treor presenterades. De rösterna har försvunnit sedan de nyproducerade husen blev klara. Roger Kjetselberg menar att det på orter där det inte byggts lägenheter på länge kan finnas en okunskap om vad nyproduktion innebär.

– Vi hade trehundra personer på vår första visning av de nyproducerade lägenheterna. Många hade aldrig varit i en nyproducerad lägenhet, en del kanske inte knappt ens varit i en lägenhet utan bara bott i villa. Vi fick många kommentarer om ”jaha, ingår det här”. Det tycker jag man kan ta med sig om man är en liten kommun som inte byggt på länge, säger Roger Kjetselberg.