Projektet i korthet

Inblandade bolag

Vätterhem, Tosito

Publicerat i april 2017

 

 

Allmännyttiga Vätterhems mål är att bygga minst 1 500 nya lägenheter under de närmaste åren och runt 700 av dem kommer att ligga i Strandängen. Området gränsar till Vättern, på cykelavstånd till centrala Jönköping.

Ett av de hus som redan finns på plats är det långsträckta så kallade Ormhuset med ett åttiotal lägenheter. Under våren är det inflyttning i ytterligare nio hus med sammanlagt 129 lägenheter. Därtill finns 14 radhus med äganderätt, som Vätterhem byggt och säljer. Bostadsbolaget har även sålt mark till ett privat företag som ska bygga 300-400 bostadsrätter på platsen.

– Tillsammans jobbar vi aktivt i detaljplaneskedet och den röda tråden är hållbar stadsdelsutveckling. Investeringsnivån ligger på nästan 3 miljarder kronor och vi ska ha kontinuerliga fokusgrupper för att stämma av med blivande hyresgäster och köpare så att vi inte missar några behov, säger Vätterhems vd, Thorbjörn Hammerth.

Därtill bjuder området på kulturella, sociala och ekologiska mervärden för de boende, framhåller Vätterhem: skulpturparker, rekreationsområden, solcellstäckta tak, bikupor, fordonspool för både elcyklar och elbilar, odlingsbäddar och ett gemensamt växthus där hyresgäster och personal kan odla tillsammans. Dessutom planeras det för ett kallbadhus och ett så kallat greenhouse med höga hållbarhetsambitioner.

Genom att Vätterhem ställt sociala krav i byggupphandlingarna har arbetslösa personer fått möjlighet till praktikplats. Bostadsbolaget framhåller att praktikanterna förutom arbetserfarenheten fått ett större socialt nätverk och daglig träning i svenska.

Till en början hade dock arbetsförmedlingen svårt att hitta intresserade till praktikplatserna.

– Detta ledde till att vi själva började leta efter intresserade och fick ta ett större ansvar i samband med rekrytering, berättar Christina Odén, hållbarhetschef på bostadsbolaget.

Hela stadsdelen Strandängen beräknas vara klar senast 2023.