Projektet i korthet

Inblandade bolag

Ronnebyhus, Ronneby Miljö & Teknik

Publicerat i april 2018

– Vi gick ut skriftligt i förväg till de hyresgäster som berördes, men eftersom inomhustemperaturen sen bara sjönk med en halv till en grad när vi stängt av så märktes det knappt. Och då var det ändå tio minusgrader utomhus, berättar Kristian Olsér, då chef för drift- och servicegruppen på Ronnebyhus, numera fastighetschef.

De första testerna gjordes i miljonprogramsområdet Fruktgårdarna i Kallinge. Ett område som är byggt i slutet av sextiotalet med trevånings betonghus med frånluftsventilation. Husen och gårdarna stod inför upprustning och därför valde Ronnebyhus att byta fjärrvärmeundercentralerna just här.

Samma inomhustemperatur trots nattsänkning

Det är i undercentralen värmeväxling sker mellan fjärrvärmesystemet och byggnadens värmesystem. När energibolaget fick tillgång att effektstyra innebar det att de kunde arbeta systematiskt med så kallad lastbalansering.

– Vi ser till exempel i mätningar från i mitten av november förra året att när värmen stängs ner mellan klockan ett och tre på natten behålls samma inomhustemperatur, men vi går samtidigt från en förbrukning på 40 till 20 megawatt.

Att energibolaget effektstyr har medfört att deras behov av att elda sin spetslastpanna med olja när det är riktigt kallt näst intill försvunnit, vilket är en positiv miljöinsats i sig. Samtidigt har Ronnebyhus minskat mängden köpt fjärrvärme med 25 procent.

Delar lika

– Vi och energibolaget delar halva vinsten var som effektstyrningen medför och det tycker jag är helt rimligt. Vi släpper ju in dem i våra system och utan oss hade de inte kunnat tjäna de här pengarna, resonerar Kristian Olsér.

I dagsläget har cirka hälften av Ronnebyhus bestånd fått nya fjärrvärmeundercentraler som driftoptimeras genom effektstyrning. Och fler står på tur.

– Vi ser det här som en viktig del i vårt miljöarbete och nu när vi ansluter till det nya klimatinitiativet så handlar det ju om att ta insatserna till en ny nivå. Det är viktigt att tänka helhet, samarbeta och inte bara se vad vi själva som bolag kan göra, säger Kristian Olsér.

Ronnebyhus bildades 1947 och var ursprungligen en stiftelse, men är sedan 1996 ett aktiebolag som i sin helhet ägs av Ronneby kommun. Beståndet består av cirka 2 000 lägenheter, varav 250 via blockavtal och runt 30 lokaler. Bolaget har 43 anställda.

Allmännyttans klimatinitiativ är ett gemensamt upprop inom allmännyttan med syftet att bidra till klimatomställningen genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte.