Projektet i korthet

Inblandade bolag

Mitthem

Publicerat i oktober 2015

Kombohus Plus var den första vidareutvecklingen av SABOs Kombohus, som lanserades 2012. Genom att gå samman visar allmännyttan att det går att pressa byggpriserna om och om igen, till nytta för alla som idag vill bygga nytt. I juni 2015 hade nästan 4 000 kombohuslägenheter uppförts eller påbörjats.

Kommunala bostadsbolaget Mitthem i Sundsvall var först ut med att avropa Kombohus Plus. Enligt Mitthems vd Marie Selin passade Kombohus Plus väl in i bolagets planera för att fortsätta utveckla Sundsvall.

– Vi sökte ett prisvärt alternativ med hög kvalitet. Genom att välja Kombohus Plus kunde vi spara tid och pengar på en smidig upphandlingsprocess, säger Marie Selin.

Kombohusen sparar tid och pengar

Marie Selin menar att kombohuskonceptet inte passar alla lägen, men att det är ett alternativ som är prisvärt och sparar tid. Genom att en ramupphandling redan är genomförd som SABOs medlemsföretag kan avropa minimeras de personalresurser som bolaget själv behöver lägga. Mitthem är nöjda med såväl hus som byggprocess och det kan bli aktuellt med fler kombohus när det är dags för bolaget att bygga mer i framtiden

– Vi har framför allt vunnit tid men naturligtvis även pengar på att nyttja avtalet, säger Marie Selin.

Kombohuskonceptet har utvecklats vidare efter Kombohus Plus. Efter Plus kom Kombohus Mini och under 2015 är arbetet med Kombohus Kvarter igång, en anpassning av Kombohusen till stadsmässig kvartersmiljö.