Projektet i korthet

Inblandade bolag

Telge Bostäder, fritidsgården i Fornhöjden, ABF, Hyresgästföreningen, idrottsföreningar m fl

Publicerat i mars 2017

Utmaningarna i området Fornhöjden i Telge Bostäders bestånd var stora. Det saknades naturliga mötesplatser, arbetslösheten var hög och kontakten grannarna emellan var dålig. Dessutom var de 529 lägenheterna i området i stort behov av renovering och modernisering. Första steget blev en bred informationskampanj med en symbol kopplad till positiva värden. Kampanjen omfattade alltifrån informationsblad till skyltar, en bildordbok och en vepa. Telge Bostäder bjöd också in hyresgästerna till paneler där de fick tycka till om sitt boende.

För att hyresgäster med små ekonomiska medel inte skulle trängas undan valde Telge Bostäder att använda tre olika nivåer vid renoveringen. Hyresgästerna fick välja den standard och nivå som bäst passade deras plånbok och livsstil. Resultatet blev att hela 95 procent flyttade tillbaka efter renoveringen. Telge Bostäder adderade också ytterligare en våning på taket med bostäder med högre standard, något som höjer statusen på området.

Praktikplatser hos byggentreprenören för arbetslösa boende

Arbete är en förutsättning för integration. Tillsammans med byggentreprenören och Arbetsförmedlingen erbjuder Telge Bostäder praktikplatser där de boende som får praktikplatser arbetar direkt med moderniseringen. Praktikanterna får på så sätt erfarenhet, referenser och kontakter. Samtidigt skapar detta en känsla av delaktighet och av att vara en resurs för samhället.

För att få nya infallsvinklar kring boendemiljön och för att identifiera behovet av mötesplatser lät Telge Bostäder tjugofyra inredningsarkitekter och industridesigners från Konstfack under en tid flytta in i området. Det gav både nya idéer och uppmärksamhet i media.

En lokal renoverades och gjordes om till mötesplats där de boende kan ta del av aktiviteter som språkträning, matlagningskurs och datorkunskap. Flera aktörer är involverade, exempelvis fritidsgården, ABF, Hyresgästföreningen och idrottsföreningar.

Hedersomnämnande, SABOS BOPRIS 2016

Juryns motivering:
Telge Bostäder har utvecklat en hållbarhetsstrategi vid renoveringen av miljonprogrammet Fornhöjden, med tre olika standardnivåer som ger olika höga hyreshöjningar. Arbetslösa Fornhöjdenbor får praktisera under renoveringsarbetet och nya mötesplatser har skapats. Resultatet är att 95 procent av hyresgästerna har flyttat tillbaka, att störningarna minskat och hoppet ökat hos de boende.