Regeringen presenterade den 25 mars ytterligare åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet för små och medelstora företag inom sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter.

Sveriges Allmännytta välkomnar särskilt möjligheten till stöd för en tillfällig rabatt som föreslås införas för hyreskostnader i utsatta branscher. Regeringen föreslår att staten avsätter 5 miljarder kronor för insatsen och har fått ett preliminärt positivt besked från EU-kommissionen för åtgärden. En stödordning kommer att tas fram där utformningen preciseras inom kort.

Konstruktionen av stödet bygger på att hyresvärden och hyresgästen kommer överens om en tillfällig hyressänkning/hyresrabatt. Enligt förslaget ska staten ska stå för 50 procent av hyressänkningen upp till 50 procent av den fasta hyran. Resten av hyressänkningen förutsätts hyresvärden stå för.

Exempel

Fast hyra: 10 000 kr. 50 procent av fast hyra är 5 000 kronor. 50 procent av 5 000 kr är 2 500 kr. Om hyran sänks med 5 000 kronor står staten alltså för 2 500 kronor och hyresvärden för 2 500 kronor. Sänks hyran med mindre än 50 procent minskar statens bidrag proportionerligt. Sänks hyran med mer än 50 procent stannar statens bidrag på 2500 kronor.

Hyresvärden ansöker i efterhand

Det är hyresvärden som ansöker i efterhand om det statliga bidraget och således måste ligga ute med pengarna och utföra den extra administration som krävs.

Regeringen förutsätter att lokalhyresvärdar i detta akuta läge är båda generösa och snabba i förhandlingar med sina lokalhyresgäster med hänvisning till att det är just nu som företagen behöver få ner hyran. Det statliga stödet ska enligt förslaget avse hyra för perioden 1 april till 30 juni.