– Vi har precis fått bygglov för vårt nya bostadsprojekt som inte kommer att ha egna p-platser överhuvudtaget, utan istället erbjuda en pool med elbilar och elcyklar. De boende tycker att det låter högintressant, säger Thom Renström som är projektledare för energi och miljö på Kalmarhem.

dELbil startade redan 2012, så i år firar poolen tio år. Som namnet antyder var tanken att gå ihop flera aktörer, så att man inte har separata bilpooler utan kan erbjuda en enda som alla boende har tillgång till.

Förutom Kalmarhem är Kalmar Energi, Kalmar Läns museum, Kalmar kommun, Länsstyrelsen och Glebes några av aktörerna som upplåter sina elbilar via dELbil. Alla i hela Sverige kan bli medlemmar och nyttja bilpoolen.

Minskade utsläppen av koldioxid med 3 ton

Kalmarhem erbjuder idag tre bilar i poolen. Under 2021 användes dessa i sammanlagt 68 dygn med en total körsträcka på 1 600 mil. Något som minskade utsläppen med närapå tre ton koldioxidekvivalenter.

– Då var förra året ändå ett pandemiår. Ett normalår tror vi att användandet är klart högre, säger Thom Renström.

Tittar man på totalen för dELbil är siffrorna häpnadsväckande. Under åren 2013 till 2020 har den sammanlagda bokade tiden ökat från 99 till 2 161 dagar, och medfört en minskning av utsläppen med cirka 44 ton koldioxidekvivalenter.

– Med elbilspoolen har 39 procent av våra hyresgäster inom Kalmar tätort max 500 meter till en elbil. Vi planerar att erbjuda elbilspool på ytterligare fem platser, vilket skulle öka siffran till 85 procent, säger Thom Renström.

Vill öka från 31 till 300 elbilar i poolen

Bakom dELbil finns företaget Moveabout som erbjuder pooler med eldrivna fordon runtom i landet, bland annat för flera bostadsbolag inom allmännyttans mobilitetsprojekt.

Här arbetar Jakob Hammarbäck med titeln ”mobilitetsevangelist” på sitt visitkort. Han predikar mobilitet och har stora tankar kring dELbil.

– I dagsläget har poolen 31 elbilar. Vi vill lägga på en nolla och kunna erbjuda över 300 elbilar, säger Jakob Hammarbäck och tillägger att de boende är mycket positiva till att dela elbil med andra.

Alla p-platser ska förberedas för laddstolpe

För att nå FN:s klimatmål och även Sveriges Allmännyttas klimatmål om en helt fossilfri verksamhet 2030, behöver fler hyresgäster skaffa elbil. Och för att uppnå det måste det finnas laddmöjligheter.

– Därför har vi beslutat att vi inom Kalmarhem ska förbereda för laddstolpe på vartenda en av våra p-platser, även vårt befintliga bestånd. Det är en stor investering men vi ser att vi måste gå den vägen. Det är ett sätt att skapa efterfrågan på elbil och driva på utvecklingen mot det fossilfria samhället, menar Thom Renström.

Elbilspoolen får folk att överväga sälja sin bil

Att få människor att ställa om från egen bil till delad elbil ser både Thom och Jakob som den kanske största utmaningen.

– Det tar jättelång tid att ändra folks beteenden. Den bil vi haft längst används mycket nu, men det har tagit tre, fyra år. Många tror att det är krångligt att boka och annat, man måste informera mycket och få folk att prova, säger Thom Renström och fortsätter.

– På vår ”prova på-dag” i förra veckan var det en som utbrast ”Det här är ju jättebra, då kanske jag ska sälja min egen bil!”. Det är precis sådant vi vill uppnå.

På gång: ett nytt område utan en enda p-plats!

Både Thom och Jakob menar att vi behöver tänka om. Många har inte bil och heller inte behov av det, andra kan behöva bil ibland. Då är klimatsmarta bilpooler ett attraktivt alternativ.

På avdelningen ”tänk om och tänka nytt” håller Kalmarhem på att sjösätta ett mycket intressant projekt. Man tänker bygga ett bostadskvarter helt utan parkeringsplatser.

– Vi fick bygglov för några veckor sedan. Istället för egna p-platser kommer vi att ha en pool med sex elbilar samt cyklar. Dessutom finns bra kollektivtrafik i anslutning. De boende som vi pratat med tycker att det låter väldigt bra och många är intresserade, säger Thom Renström.

Bolagen tjänar på det, liksom hela planeten

Vinsterna av att tänka mobilitet framför egenägd bil kan räknas i såväl ökad rörelsefrihet och lägre utgifter för bolagen som minskat klimatavtryck.

– Det här med mobilitet är superviktigt att ta tag i. Varje bostadsbolag behöver se över hur flödet ser ut från parkering till mobilitet. Visst, vissa bilförare kommer att bli sura men man måste ta ett samhällsansvar. Det gynnar bolagen själva, parkeringar är dyrt och orättvist för dem som inte äger bil men subventionerar parkeringarna via hyran, säger Jakob Hammarbäck och avslutar:

– Vi får ibland höra av boende som idag inte har egen bil att de inte vill flytta till vissa områden för att det är så dålig kollektivtrafik där, deras rörelsefrihet begränsas. En elbilspool löser detta. Det är faktiskt så att fastigheter kan bli mer attraktiva med bilpool än med p-platser.

Kort om Kalmarhem

Antal bostäder                   5 300
Antal parkeringar             3 500 (inkl. besöksplatser)