Bostad först går ut på att de som flyttar in får ett långsiktigt boende direkt – utan några krav på drogfrihet eller nykterhet, till exempel. Utgångspunkten är att människor behöver trygga bostäder innan de kan förväntas att ta itu med andra problem. De erbjuds dock samtidigt ett omfattande socialt stöd utifrån sina egna önskemål och behov.

Porträttbild på Åsa Schelin, boendeexpert på Sveriges Allmännytta.

– Det här stödet är avgörande för att det ska gå bra för dem som flyttar in, eftersom Bostad först riktar sig till hemlösa människor med komplex social problematik. Några har aldrig förut haft ett stabilt boende, konstaterar Åsa Schelin, som skrivit Sveriges Allmännyttas rapport om allmännyttans bostadssociala ansvar, med fokus på just Bostad först.

– Om det till exempel uppstår störningar är det väldigt viktigt med snabba insatser från kommunen eller den organisation som ansvarar för Bostad först-stödet.

Åsa Schelin framhåller samtidigt att den absoluta majoriteten av bolagen i enkäten är nöjda med samarbetet med dem som stödjer de boende.

Sociala kontrakt med omfattande stöd

Flertalet bostadsbolag hyr ut Bostad först-lägenheterna till sina kommuner, som sedan hyr ut dem i andra hand till de boende.

– Det handlar alltså om sociala kontrakt, men kompletterat med ett omfattande stöd, eftersom den här målgruppen behöver det, säger Åsa Schelin.

Samtliga företag ger de boende möjlighet att ta över hyresavtalen i första hand efter en viss tid, oftast ett år, och de allra flesta gör det efter en individuell bedömning.

Bostad först i ägardirektivet

Porträttbild på Sara Rafiq, chef för Svenska Bostäders bosociala gruppEtt bostadsbolag som har stor erfarenhet av Bostad först är Svenska Bostäder i Stockholm, där det åtagandet är inskrivet i företagets ägardirektiv.

– Det är helt enkelt en del av vårt uppdrag att förse staden med olika typer av kontrakt, konstaterar Sara Rafiq, som är chef för företagets bosociala grupp.

– Men man behöver jobba internt för att skapa en ökad förståelse för varför vi har Bostad först och hur vi jobbar med de lägenheterna inom företaget. Vi behöver också jobba med våra egna rutiner och vad vi som bostadsbolag kan göra för att det här ska fungera så bra som möjligt.

Välkomstbesök hos nyinflyttade

Sara Rafiq tar välkomstbesöken hos dem som ska flytta in som ett konkret exempel. Då kommer en fastighetsvärd, en störningsutredare och även en vård- och stödsamordnare från kommunens Bostad först-grupp till lägenheten.

– De här besöken tror vi starkt på. Under den här lilla stunden, en halvtimme eller en timme, visar vi vilka vi är och förklarar för nyttjarna vilka rättigheter och skyldigheter som de har, berättar hon.

– Vissa har inte haft något lägenhetskontrakt tidigare, och då kan tröskeln vara väldigt hög för att ta kontakt om det blivit något fel i lägenheten. Man kan också ha svårt att förstå vad en störning är, och vad man får och inte får göra.

Läs mer om Svenska Bostäders arbete med Bostad först här