– Det var mycket positiva samtal och en god samstämmighet bland de som var med på mötet både när det gäller att hålla en hög takt i bostadsbyggandet och samtidigt bygga på ett hållbart och klimatsmart sätt, säger Anders Nordstrand, vd för Sveriges Allmännytta.

På mötet diskuterades hur de olika aktörerna kan bidra till ett högt och hållbart byggande. Sveriges Allmännytta har och kommer fortsatt bidra på många sätt, inte minst genom Kombohusen.

– Kombohusen har genererat 10 000 nya bostäder på 10 år. 1 200 av dem hade inte kunnat byggas utan den prispress som kombohusen ger. Enligt utredningen Bättre konkurrens i bostadsbyggandet är kostnaden 20 procent lägre mot annat byggande. Ett viktigt nästa steg är ett typgodkännande för att möjliggöra ett ökat och snabbare byggande av serietillverkade hus, säger Anders Nordstrand.

Undantag från LOU behövs

Samma utredning visade också att lagen om offentlig upphandling (LOU) innebär en konkurrensnackdel för de kommunala bostadsbolagen.

– Effekten av att våra medlemmar måste tillämpa LOU blir ökade byggkostnader och längre byggtid. Vi menar att för att få samma villkor som de privata bostadsbolagen bör allmännyttan slippa LOU, och det har vi återigen framfört till regeringen idag, säger Anders Nordstrand.

Bostadsbyggande viktigt verktyg efter pandemin

Dessutom lyftes hur branschen klarat corona-pandemin. De allmännyttiga bolagen har främst påverkats av att reparationer och underhåll inte kunnat genomföras i den utsträckning som det annars gör. Bolagen ser ännu ingen ökning av personer som inte kan betala hyran, men risken ökar om krisen blir långvarig.

– Vi ser att investeringar i nya bostäder är ett verktyg för att motverka konjukturavmattningen efter pandemin. Här kan hyresrätten bidra till ökade investeringar för långsiktig hållbarhet, men det finns obalanser i skattesystemet som motverkar det. Därför behöver låg moms på bostadshyra införas, säger Anders Nordstrand.

Sveriges Allmännyttas beräkningar visar att nyproduktionshyran skulle kunna vara cirka 12 procent lägre framöver om en låg moms på bostadshyra infördes, förutsatt att byggkostnaderna inte ökar med motsvarande.

Samarbete mot fusk på byggmarknaden

Kriminalitet, fusk och oegentligheter på byggmarknaden är ett mycket stort problem, som också togs upp på dagens byggsamtal. Fokus var på hur detta kan motverkas. Många av de allmännyttiga bolagen medverkar i olika slags samarbeten, till exempel Rättvist byggande, som är ett samarbete mellan fastighetsbolag i Stockholms stad, ett flertal tillsynsmyndigheter och branschorganisationer.

– Det är här en mycket allvarlig fråga och av samtalen framgick att det finns en stor samstämmighet att alla i branschen måste samarbeta för att vi ska nå en sund byggmarknad, utan fusk och andra oegentligheter, säger Anders Nordstrand.

En annan viktig del för att motverka oegentligheter är att öka kunskapen. Det kommer Sveriges Allmännytta göra genom utbildningar, kunskapsdagar och seminarier. Syftet är att utbilda våra beställare i hur de hanterar sitt byggprojekt på bästa sätt för att motverka kriminalitet, fusk och oegentligheter.