Checklistorna innehåller mängder av både små och större åtgärder som kan höja tillgängligheten, såväl utomhus som i gemensamma utrymmen och inne i lägenheterna: nivåutjämnade entréer, röststyrd belysning, kontrastmarkerade trappsteg, hissknappar i rullstolshöjd, halksäkra golv, lättrullande lådor, laddningsplatser för promenadscootrar, spisvakter, karusellplan i hörnskåp, gummitrösklar, svängbara handukstorkar med mycket mera.

Allt samlat i det nya kunskapsdokumentet Framtidssäkert boende – utformning och bedömning av bra boende för äldre.

Samlade kunskaper och erfarenheter

– Det är verkligen ett omfattande material som nu har sammanställts och konkretiserats i form av checklistor, berättar Åsa Schelin, expert på boendefrågor på Sveriges Allmännytta.

– Det bygger på medlemsbolagens och Sveriges Allmännyttas experters samlade kunskaper och erfarenheter kring vad som gör boendet tryggt och trivsamt för äldre hyresgäster. Förhoppningen är att kunskapsdokumentet ska bidra med inspiration och att användaren gör det till sitt.

Viktigt att fler kan åldras hemma

Åsa Schelin framhåller att goda och tillgängliga boendemiljöer, som gör det möjligt för fler äldre att åldras hemma, är viktigt för att möta utmaningen med en befolkningsutveckling där färre ska försörja fler.

– Bra och prisvärda bostäder med god tillgänglighet kan också vara tilltalande alternativ för dem som bor i villa, vilket gör att flyttkedjor kan bidra till ett bättre nyttjande av bostadsbeståndet i stort.

”Ger oss en skjuts i rätt riktning

Ninva Gawrieh, fastighetsutvecklingschef på Bodenbo, är övertygad om att det nya kunskapsdokumentet kommer till stor nytta.

Porträttbild på kvinna med glasögon som tittar rakt in i kameran och ler.

Ninva Gawrieh, Bodenbo. Foto: Mats Engfors

– Det här är bra, övergripande och generella checklistor som fungerar som sinnesöppnare och ger oss en skjuts i rätt riktning. Vi ser stor potential att använda dem som utgångspunkt i diskussioner om underhåll och renoveringar av såväl lägenheter som allmänna utrymmen, säger hon.

– När det är dags att börja se över tillgängligheten inom fastighetsbeståndet är det bra att kunna se vilka lösningar som andra har valt och vilka resultat som de har nått. Det här inspirerar oss till att vidareutveckla nya idéer som passar just vårt fastighetsbestånd och våra förutsättningar.

 ”Hjälper oss i vårt arbete”

Även Roland Fållby, vd för Orsabostäder, välkomnar det nya kunskapsdokumentet.

– Det är bra med en checklista som hjälper oss i vårt arbete, både med enkelt avhjälpta hinder och i vår boendedialog, där förvaltningen nu har ett verktyg som hjälper oss i planering, budget och genomförande.

Både för nya hus och ombyggnader

Tanken är att checklistorna ska fungera som diskussionsunderlag inför såväl nyproduktion som ombyggnader.

– Det är viktigt att tänka igenom vilka krav som ska ställas på entreprenören: både vilka krav som måste ställas enligt Boverkets byggregler och vilka extra tillägg som man vill addera för att göra tillgängligheten ännu bättre, säger Sofia Heintz, expert på fastighetsutveckling och nyproduktion på Sveriges Allmännytta.

Hon konstaterar att många medlemsföretag har stor efterfrågan på bostäder där hyresgästerna kan bo kvar längre, exempelvis trygghetsboenden med gemensamhetslokaler.

– Att få denna kunskap samlad i ett dokument, som både kan användas i interna diskussioner när man utvecklar nya bostäder och tillsammans med sin entreprenör, är därför mycket värdefullt. Det hjälper bostadsbolagen att möta de äldre hyresgästernas behov på ett bättre sätt – och även att förstå vad de extra önskemålen kostar.

Seminarieserie om framtidssäkert boende

Det nya kunskapsdokumentet Framtidssäkert boende presenterades på måndagen under det första tillfället i en seminarieserie om bra bostäder för äldre som anordnas av Allmännyttan Akademi. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till de två andra seminarierna i serien (se länk längre ner på sidan):

  • 17 februari: Tillgänglighet i befintligt bestånd
  • 19 mars: Förvaltning för hyresgäster med ökande behov av tillgänglighet

Kostnadsfritt för medlemmar

Kunskapsdokumentet Framtidssäkert boende – utformning och bedömning av bra boende för äldre kan laddas ner kostnadsfritt av bostadsföretag som är medlemmar i Sveriges Allmännytta. Övriga intresserade har möjlighet att beställa dokumentet i Sveriges Allmännyttas webbshop. För mer information om både nedladdningar och beställningar, se länk nedan.