I det nya trygghetspaketet anpassas bottenplanet och får till exempel en gemensamhetslokal, starkare belysning, större förråd för att ha plats för parkering av utomhusrullstolar och lägre trösklar. Alltså anpassningar som gör att huset passar för ett trygghetsboende.

– Vi har märkt en stor efterfrågan på just trygghetsboende inom ramavtalet för de nya Kombohusen. Därför håller vi nu på att ta fram en sådan möjlighet tillsammans med husleverantörerna, säger Sofia Heintz.

Ger investeringsstöd

Trygghetsoptionen gäller Kombohus Lamell och ska kunna avropas från alla de tre leverantörerna: JSB, Lindbäcks och Unibep.

– Trygghetspaketet uppfyller alla delar av Boverkets byggregler för trygghetsboende. Det kvalificerar därför huset för statligt investeringsstöd för bostäder för äldre, om även andra krav för stödet fylls, som att personal finns i huset på angivna tider och att de boende fyllt 65 år.

Framtidssäkert boende

Kraven i trygghetspaketet har ställts med hjälp av ett kunskapsdokument om Framtidssäkert boende som Sveriges Allmännytta har arbetat fram.

– Vi har sammanställt kunskap om hur man bygger bra och tillgängliga bostäder som hyresgästerna kan bo kvar i länge, checklistor med konkreta råd för vad man ska tänka på för entréer, badrum, trapphus, utomhus och så vidare, säger Åsa Schelin, expert på boendefrågor vid Sveriges Allmännytta.

Kunskapsdagar

Så hur gör man då för att beställa ett trygghetspaket för Kombohus Lamell och hur ser ritningarna ut?

– Allt det berättar vi mer om under kunskapsdagen för framtidssäkert boende och byggande, säger Sofia Heintz.

Då presenteras också det nya kunskapsdokumentet för Framtidssäkert boende.

Kunskapsdagarna kring framtidssäkert boende är en digital seminarieserie om tre halvdagar. Vid det första tillfället, den 25 januari, borras i frågorna kring att planera och bygga för en åldrande målgrupp.

Uppdatering: Datum för första kunskapsdagen har ändrats från den 3 december till den 25 januari.