– Alla medlemsföretag som deltar i Klimatinitiativet gör ett fantastiskt arbete för att minska sin klimatpåverkan. Årets fem vinnare är alla tydliga exempel på hur bostadsbolag på olika sätt kan bidra till en mer miljömässigt hållbar utveckling, säger Gabriella Castegren, juryns ordförande och klimatexpert på Sveriges Allmännytta.

De fem vinnarna är:

Kalmarhem vann kategorin ”Fossilfritt” för att genom ett tydligt och målinriktat ledarskap ha nått målet om fossilfrihet år 2020. All el, all fjärrvärme och allt drivmedel till fordon är förnybar och därmed fossilfri. Nyckeln till framgång var en kombination av modiga beslut för att uppnå stora förändringar av personalens egna transporter och metoder för nudging.

– Kalmarhem har visat att beteendeförändringar är en viktig del av en framgångsrik strategi för att nå fossilfrihet. Deras arbete kan inspirera andra att arbeta på samma sätt, säger Patrizia Finessi, miljöexpert på Sveriges Allmännytta.

Gavlegårdarna vann kategorin ”Energieffektivisering” för att drastiskt ha minskat energianvändningen genom lägenhetsvis temperaturmätning i samtliga lägenheter samt genom styrning på medeltemperatur. Besparingen är 15 procent värme och 21 procent el. De prisas också för att de provar en AI-lösning för ytterligare optimering.

– Energieffektivisering är ett långdistanslopp, ingen sprint. Vi vill belöna Gavlegårdarna för deras långsiktiga och ihärdiga energieffektiviseringsarbete, säger Hans Dahlin, energiexpert på Sveriges Allmännytta.

Kopparstaden vann kategorin ”Effekttoppar och förnybar energi” för att de tillsammans med andra lokala aktörer skapat förutsättningar för att anlägga en fastbränslepanna som eldas med biobränsle och ett närvärmenät i ett samhälle med färre än 1 000 invånare.

– Projektet visar att betydande klimatnytta kan göras om fastighetsägare och energiföretag tar ett helhetsgrepp och samverkar kring den lokala energiförsörjningen, säger Gabriella Castegren.

Helsingborgshem vann kategorin ”Klimatkrav på leverantörer” för att på ett outtröttligt och kreativt sätt drivit ett omfattande och nytänkande klimat- och hållbarhetsarbete.

– Genom en nytänkande upphandlingsmodell och genom att nyttja kunskapen hos leverantörerna har Helsingborgshem visat att det går att kombinera krav på låg klimatpåverkan och låg kostnad i upphandlingar så att fler får råd att bo klimatsmart, säger Karl Törnmarck, projektledare renovering och ombyggnad på Sveriges Allmännytta.

Uppsalahem vann kategorin ”Klimatsmart boende” för att med stort engagemang utvecklat stadsdelen Bäcklösa med avstamp i ekosociala åtgärder. Med satsningar på exempelvis mobilitet, arbetstillfällen för kvinnor, miljörum, obemannade butiker och nudging för sopnedkast visar de på ett helhetsperspektiv vid stadsdelsutveckling.

– Det är fantastiskt roligt att se hur allmännyttan tar ett helhetsgrepp kring stadsdelsutveckling när det gäller ekosociala insatser. Uppsalahem visar verkligen på potentialen som finns i att tänka både ekologiskt och socialt hållbart. Satsningen i Bäcklösa är ett steg in i framtiden, säger Oliver Berger, projektledare Klimatsmart boende på Sveriges Allmännytta.

Fossilfria till 2030

Klimatinitiativet är ett upprop initierat av Sveriges Allmännytta för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent. Idag deltar 187 medlemsföretag som tillsammans har mer än 750 000 lägenheter.