– Genom att alltid ha barns bästa för ögonen, och inte bara fokusera på efterlevnad av barnrättslagen, blir det naturligt att lyfta barnrättsperspektivet i alla beslut eller processer där barn påverkas, framhåller han.

– Även om exempelvis inte orosanmälan är tvingande enligt lag ser vi det som att våra medarbetare har en moralisk skyldighet att göra en orosanmälan till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa.

I sin egen roll som kommunikationschef ser Jonas Rosenberg stora möjligheter att påverka bolagets verksamhet för att säkerställa barns bästa.

– Det underlättar också att jag och vår andra barnrättstrateg Hanna Einarsson fått ett tydligt mandat från vår vd, som inser hur viktigt arbetet med barnrättsfrågorna är.

Tre konkreta exempel

Konkret kan barnrättsarbetet exempelvis handla om:

  • Kundundersökningar, där barn får komma till tals och påverka beslut som rör dem.
  • Skyltning på lekplatser och friluftsbad (med om det nedan).
  • Planering och marknadsföring av olika event där barn är huvudmålgrupp (som kollo och andra sommaraktiviteter) eller där de är en del av målgruppen (som stadsdelsfestivaler).

Insamling av barns synpunkter

– Under året kommer vi också att arbeta mer strukturerat att samla in barns synpunkter och åsikter kring utemiljö och våra drygt 100 lekplatser, berättar Jonas Rosenberg.

Barn uppmanas då – både genom en digital enkät och skyltar med uppmaning till delaktighet – att berätta vilka funktioner de generellt tycker är viktiga på en lekplats. De bjuds även in att lämna synpunkter och förbättringsförslag för befintliga lekplatser.

– Vi planerar också att bygga en multisportarena i ett av våra områden under nästa år, med barn och unga som referensgrupper. Och sedan ett antal år har vi projektet Brandsuperhjältar, där barn utbildas i förebyggande brandsäkerhet för att sedan kunna påverka i det egna hemmet.

Jonas Rosenbergs bästa barnrättsråd till andra bostadsbolag

  • Tryck på att det ska finnas en barnrättsansvarig eller barnrättsgrupp som har mandat och möjlighet att driva frågorna. Är de enbart allas ansvar är det risk att det blir ingens ansvar.
  • Skaffa kompetens: gå utbildningar, delta i konferenser och samverka med andra inom kommunen.
  • Börja smått för att komma igång. Identifiera de viktigaste frågorna inom bolaget där barn påverkas.
  • Lär av andra i branschen som redan uppfunnit hjulet, och dela med er till andra om ni gör något riktigt bra.