Initiativet är ett resultat av Allmännyttans digitala agenda, som har som mål att bygga upp kompetens för att SABOs medlemmar ska bli starkare aktörer, driva utvecklingen i strategiskt viktiga frågor och stödja digitaliseringen i medlemsföretagen.

– Digitaliseringen händer nu. Vi i allmännyttan kan inte stå utanför. Digitaliseringen leder till att vi kan jobba mycket snabbare än vad vi någonsin har gjort. Det innebär samtidigt en översyn av hur vi ska organisera oss, säger Jonas Högset, chef för SABOs enhet för fastighet och boende och även medlem i SABOs digitaliseringsråd.

Digitaliseringsrådet – som består av vdar från fem medlemsföretag – har tagit fram den digitala agendan för att SABO och medlemsföretagen ska kunna möta de krav, utmaningar och möjligheter som digitaliseringen skapar.

Snabbare takt

Under arbetet med agendan har det blivit tydligt att digitaliseringstakten bör ökas betydligt.

– Lyckas vi få mer innovation och tempo i digitaliseringen av allmännyttan gör detta oss mer beständiga för kommande utmaningar, säger Johan Braw, vd för Sölvesborgshem och rådets ordförande.

– Initiativet handlar om att stärka vår egen förmåga, men också om att locka tech-branscherna att leverera mer innovation till oss. Jag hoppas att initiativet kan bli början på en stimulerande relation mellan allmännyttan och tech-näringarna.

Flertal önskade vinster

Målet är att allmännyttan och de bolag som deltar i Digitaliseringsinitiativet ska vara ledande inom digitalisering i fastighetsbranschen och ha gjort vinster på följande områden inom tre år:

  • att fastAPI (SABOs branschstandard för kommunikation mellan fastighetssystem och andra system) ska vara integrerat i alla deltagande bolag, i den mån det är relevant. Därtill ska FastAPI ha genererat en mängd nya tjänster och lösningar från både etablerade och nya aktörer.
  • att flera gemensamt utvecklade och/eller upphandlade tjänster och applikationer gynnar bolagen både ekonomiskt och organisatoriskt.
  • att de deltagande bolagen har börjat använda nya affärsmodeller.
  • att de deltagande bolagen ska upplevas som attraktiva arbetsgivare av medarbetare i andra branscher.
  • att de deltagande bolagen ska ha en beslutad strategi och plan för hur de ska möta digitaliseringens utmaningar.

Samordnar medlemmarnas resurser

– Min slutsats är att vi inte bara behöver en agenda för vårt långsiktigt strategiska arbete, utan att vi även kan ta oss an digitaliseringsfrågorna på ett nytt, snabbare och mer flexibelt sätt. Det är vad Allmännyttans digitaliseringsinitiativ handlar om – en treårig satsning för att samordna resurser från medlemsföretagen så att allmännyttan kan accelerera och vara drivande i digitaliseringen, fortsätter Jonas Högset.

De medlemsföretag som hittills gått med i Digitaliseringsinitiativet är: Bergs Hyreshus, Bodenbo, Bollnäs Bostäder, Bostaden i Umeå, Botkyrkabyggen, Gamla Byn, Göingehem, Haninge Bostäder, Karlshamnsbostäder, Kristianstadsbyggen, Kumla Bostäder, Nynäshamnsbostäder, Strömstadsbyggen, Sölvesborgshem, Osbybostäder, Pitebo, Salabostäder, Signalisten i Solna, Sjöbohem, Stockholmshem, Tranåsbostäder, Trelleborgshem, Vänersborgsbostäder, Vätterhem, Växjöbostäder, Åmåls Kommunfastigheter, Ängelholmshem, Älmhultsbostäder och Örebrobostäder.

SABOs Digitaliseringsråd:
Ordförande Johan Braw, vd för Sölvesborgshem
Marie Dellhag, nyproduktionschef på MKB (tidigare vd för Halmstads Fastighets AB)
Ulf Rohlén, vd för Örebrobostäder
Göran Wallo, vd för Strömstadsbyggen
Anette Sand, vd för Stockholmshem
Jonas Högset, enhetschef på SABO

Under vår digitaliseringskonferens som hölls 22-23 oktober visade bostadsföretagen hur pepp de är på att bli ledande i branschen: