Nio allmännyttiga bostadsbolag med pågående byggprojekt från Malmö i söder till Sundsvall i norr har utsetts till testpiloter. Uppdraget är att upprätta en klimatdeklaration av en faktisk byggnad, för att sedan kunna ge förslag på klimatkrav som är rimliga att ställa i en upphandling.

– Alla pilotföretag har också med sig en byggentreprenör i projektet, vilket borgar för att arbetet blir väl förankrat i branschen. Det är också mycket bra att både stora och mindre entreprenörer är med. Och ett av projekten är ett Kombohus, säger Sofia Heintz.

Testpiloterna är en del av projektet Klimatkrav till rimlig kostnad, ett samverkansprojekt inom Allmännyttans klimatinitiativ där Sveriges Allmännytta arbetar ihop med kreditinstitutet Kommuninvest och IVL Svenska Miljöinstitutet med målet att bana väg för en fossilfri byggbransch.

– De här pilotprojekten kan bli kärnan i byggbranschens gröna omställning, menar Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

Skapa förändringstryck

Att utveckla rimliga ambitioner som kan påverka såväl kommande lagstiftning som den offentliga upphandlingen kan skapa ett enormt förändringstryck, anser han.

– Byggsektorn står för 20 procent av Sveriges utsläpp, lika mycket som personbilstrafiken. Det är många som inte känner till det, konstaterade Svante Axelsson under klimatprojektets startkonferens i förra veckan.

Klimatpåverkan för att bygga ett modernt flerbostadshus är lika stort som husets driftenergi under 50 år.

– Därför är det nu viktigt att beräkna byggproduktionens klimatpåverkan, dessutom med en rimlig arbetsinsats och tillräckligt bra kvalitet, säger Sofia Heintz.

Testpiloterna kommer att använda sig av Byggsektorns miljöberäkningsverktyg BM, som IVL har tagit fram och som gör det möjligt för en icke-expert att ta fram en klimatdeklaration för en byggnad. Verktyget har förenklats så att det nu är möjligt att digitalt föra över kostnadskalkyler från byggprocesser till miljöberäkningsverktyget.

Vägledning för klimatkrav

Testpiloternas erfarenheter ska under nästa år utmynna i en allmän vägledning för klimatkrav i upphandlingar av nyproducerade bostäder.

– Denna vägledning ihop med färdplanens arbete med hållbar upphandling kan fylla en viktig roll i utvecklingen av en fossilfri och hållbar byggbransch, säger Birgitta Govén från Sveriges Byggindustrier.

Projektet har även som mål att sätta en standard för livscykelbaserade klimatkrav i finansieringen av nya bostäder. Kommuninvest, som via så kallade gröna lån finansierar många energieffektiva bostadsprojekt inom allmännyttan, vill utveckla kraven till att beakta både energiprestanda i drift och klimateffekter från byggprocessen.

– Det är också en mycket viktig pusselbit för att få med hela värdekedjan, säger Sofia Heintz.

Allmännyttans klimatpiloter:

Kopparstaden i Falun, Gotlandshem och Wisab på Gotland, Framtiden och Tuve Bygg i Göteborg, Helsingborgshem och Skanska i Helsingborg, LKF och Otto Magnusson i Lund, MKB och Peab i Malmö, Förvaltaren och Jägnefält Milton i Sundbyberg, Mitthem och NCC i Sundsvall, Eidar och Peab i Trollhättan.