– Det är bra att mer medel tillförs så att fler hyresbostäder kan byggas med hyror som fler har råd att efterfråga. Byggandet av bostäder är ett viktigt bidrag för att skapa arbetstillfällen och bidra till en omstart efter pandemin. Idag står många bolag, såväl allmännyttiga som privata, i kö för att få ta del av stödet, säger Jörgen Mark-Nielsen, samhällspolitisk chef på Sveriges Allmännytta.

Ytterligare ett par tusen bostäder kan få del av stödet

Det är Boverket som har uppmärksammat regeringen på att anslaget för 2021 inte räcker till, vilket också påverkar möjligheten att bevilja stöd till nya ansökningar. Därför föreslås att ytterligare 650 miljoner kronor tillförs för år 2021.

– Investeringsstödet möjliggör fler bostäder med relativt lägre hyra, i dagsläget har stöd godkänts för mer än 49 000 bostäder, varav mer än hälften har färdigställts. Med det föreslagna tillskottet bedöms att ungefär 1 800-2 000 fler bostäder kan få del av investeringsstöd, säger jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi i ett pressmeddelande.

Fler åtgärder behövs om byggandet ska öka

Sveriges Allmännytta menar dock att om byggandet av överkomliga hyresrätter ska öka krävs fler åtgärder än investeringsstödet. På sikt behövs balanserade ekonomiska villkor mellan alla upplåtelseformer.

Om investeringsstödet

Investeringsstödet betalas ut till de som beviljats stöd först när de aktuella bostäderna är färdigställda och det framgår att villkoren är uppfyllda. Denna eftersläpning gör att det är svårt att i förväg göra en exakt bedömning av belastningen på anslaget ett enskilt år, enligt regeringens pressmeddelande.