De allmännyttiga bostadsbolagen i Göteborg – Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon som är en del av Framtidskoncernen – har en lång tradition av att erbjuda sommarjobb till unga. I år utökas platserna med drygt 170 – vilket är totalt 750 platser.

Storsatsning av Timråbo

Ett annat kommunalt bostadsbolag som storsatsar i coronatider är Timråbo. Bolaget dubblerar antalet sommarjobb. Totalt blir det ett 20-tal sommarjobb och eftersom det kommunala bostadsbolaget sammanlagt har 25 anställda är man glad över att kunna erbjuda så många jobb.

– Det känns jättebra att kunna erbjuda det här i dessa tråkiga tider, säger Vanja Aldengård, förvaltningschef, Timråbo.

HFAB i Halmstad står för de allra flesta av kommunens sommarjobb. Ursprungligen skulle man ha anlitat 150 personer men det utökades till 170 – ett rekord mitt i pandemin.

Tredubblar sommarjobben

Det kommunala fastighetsbolaget Faxeholmen tredubblar sina sommarjobb. Vanligtvis brukar man erbjuda omkring 25 sommarjobbare jobb. I år storsatsar man och anställer 94 ungdomar.

Samtidigt som många feriejobb inom vård, omsorg och besöksnäringen försvinner lyckas Stockholmshem erbjuda fler platser än förra året. Det kommunala bostadsbolaget ökar antalet feriearbetande ungdomar med mer än tio procent och tar emot 147 sommarjobbare.

160 extra sommarjobbare

Under en normal sommar tar ÖBO in drygt 100 ungdomar för sommarjobb och cirka 40 säsongsanställda. I år har de beslutat att utöka skaran med olika typer av extrajobb. De räknar med att sysselsätta ungefär 160 extra ungdomar i sommar.

Även MKB i Malmö satsar på barn och unga den här sommaren och ger jobb till cirka 250 personer.

Besök av arbetsmarknadsministern

I en del av fallen har satsningarna möjliggjorts genom ett stöd som Regeringen tillsatt på 180 miljoner kronor för att kommunerna ska kunna skapa sommarjobb till ungdomar. Ett exempel är de 75 ungdomar har fått jobb hos Tyresö bostäder för att öka trivseln och tryggheten i området som att måla, snickra, rensa ogräs och röja sly. Under tisdagen fick projektet besök av arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Fler sommarjobbssiffror:

Botkyrkabyggen:

150 sommarjobb.

Svenska bostäder:

Förmedlar 90 sommarjobb.

Gavlegårdarna:

48 sommarjobb.

Tunabyggen:

32 sommarjobb – 7 fler än planerat.

Förbo:

30-tal sommarjobb.

Sigtunahem:

15 sommarjobb.