– Det är oerhört hedrande att i hård konkurrens och i gott sällskap utses till Årets samhällsaktör. Utmärkelsen är ett bevis på att Botkyrkabyggens systematiska målstyrning och i många fall oförtrutna och oglamorösa vardagsarbete leder till konkret förändring. Vi är en stark aktör att räkna med i arbetet med Agenda 2030, säger Chris Österlund, vd för Botkyrkabyggen.

Hållbart och lönsamt

Botkyrkabyggen arbetar med alla aspekter av hållbarhet: från jämställdhetssatsningar, genomtänkta renoveringar och trygghetsvandringar till odlingar och gratis aktiviteter.

– Utväxlingen blir stor när hållbarhetsarbetet knyts in i den ordinarie verksamheten. Hållbarhet och lönsamhet hänger ihop, säger Chris Österlund.

Prisat bolag

Botkyrkabyggen har tidigare vunnit priser för sitt arbete med jämställdhet, mångfald, trygghet och medierelationer. Bolagets vd Chris Österlund utsågs till Årets offentliga ledare 2019.

Bakom utmärkelsen Årets samhällsaktör 2020 står Gullers Grupp och Dagens Industri.

Botkyrkabyggen har som vinnare i kategorin hållbarhet uppfyllt alla kriterier för utmärkelsen:

  • En samhällsaktör som genom aktiva val ändrat samhället i en positiv riktning.
  • En samhällsaktör vars visioner och ambitioner har övergått i en faktisk, och på något sätt mätbar, effekt.
  • En samhällsaktör som inte verkar i det tysta. Det finns en vilja att sprida kunskap och nå effekt även i kommunikationen.
  • En samhällsaktör som vill bidra till samhällsnytta bortom den egna affären, kanske till och med på bekostnad av egen kortsiktig vinning.

Juryns motivering:

”För att de tar stadiga steg framåt i alla aspekter av hållbarhet med de globala målen och Agenda 2030 som ledstjärna. De tar ett långt större socialt ansvar än rollen kräver och integrerar hållbarhetsarbetet i alla delar av kärnverksamheten.”

Juryns medlemmar:

Ahmed Abdirahman  (Stockholms Handelskammare), Malin Ljung Eiborn (BillerudKorsnäs). Mikael Salo (Aktuell hållbarhet). Liselott Törngren (Gullers Grupp Stockholm).

Exempel på hållbarhetsarbetet:

Varsamma renoveringar

Botkyrkabyggen har cirka 8 000 miljonprogramslägenheter i behov av renovering. Genom att behålla väl fungerande material, till exempel köksstommar, sparas jordens resurser. Genom att enbart åtgärda det som är nödvändigt (som badrum, el och stammar) hålls hyresnivåerna efter renoveringen nere. På så sätt har hyresgästerna råd att bo kvar, vilket ökar både den sociala och ekonomiska hållbarheten. De hyresgäster som kan och vill har möjlighet att köpa tillval till sin lägenhet.

Jämställdhetssatsningen Qvinna i Botkyrka

Långtidsarbetslösa kvinnor med utländsk härkomst som bor i bolagets områden anställs med kollektivavtalsenlig lön. De får utbildning i bland annat städteknik, svenska, hälsa och jämställdhet. Med sin närvaro skapar de trygghet och lugn i områdena Norsborg, Alby och Fittja. De är goda förebilder och visar att kvinnor kan ta plats i det offentliga rummet. Qvinna i Botkyrka är en permanent del av Botkyrkabyggens verksamhet. Allt eftersom bolagets avtal med städentreprenörer går ut, tas det arbetet över av Qvinna i Botkyrka. Målet är 100 kvinnor år 2025.