Bakgrund

Inom EU slutförhandlas nu energiprestandadirektivet för byggnader (EPBD), vilket förväntas vara klart inom 5–9 månader. En del i direktivet är krav på det befintliga byggnadsbeståndet: Minimum Energy Performance Standards (MEPS). Målsättningen inom MEPS är att samtliga byggnader år 2050 ska uppfylla energiklass A.
I jämförelse med andra medlemsstater i EU har Sverige relativt sett höga krav på energiklass A, B och C, där vår klass C motsvarar nybyggnadskrav. I exempelvis Finland motsvarar nybyggnadskrav klass A.

Vad innebär detta?

I skälen för regeringens beslut anges att kommande EPBD är en viktig orsak till uppdraget.

– Regeringen vill att våra energiklasser uppdateras för att ligga i linje med ministerrådets förslag. Det innebär att vi kommer få fler byggnader med energiklass A och färre byggnader i de sämsta klasserna, säger Björn Berggren och fortsätter:

– Regeringen vill säkerställa att man hinner uppdatera energiklasserna innan revideringen av EPBD träder i kraft. Det är positivt för oss vilket innebär att vi inte behöver uppdatera våra energiklasser direkt i samband med EPBD. Det ger mer förutsägbarhet och förenklar för planering för kommande renoveringsvåg.

Vad händer nu?

Boverket fick nyligen uppdraget expedierat och kommer nu ta fram en projekt- och tidplan. Sveriges Allmännytta har tagit kontakt och kommer att hålla kontakten för att kunna lämna synpunkter och beskrivning av konsekvenser.

– Min uppfattning är att Boverket kommer att få en tajt tidplan eftersom de vill genomföra ändringarna innan EPBD träder i kraft. Vi går en intressant höst till mötes, avslutar Björn Berggren.