– Alla ska kunna vara med i den samhällsutveckling som pågår. När vi fick frågan om vi ville vara med och stödja initiativet Digitalidag var det ett lätt beslut att fatta. Självklart ville vi vara med, säger Jonas Högset, fastighet- och hållbarhetschef på Sveriges Allmännytta.

Sveriges Allmännytta har ambitionen att ligga i framkant vad gäller just digitalisering och driver sedan ett par år tillbaka det så kallade Digitaliseringsinitiativet. Syftet är att hjälpa medlemsföretagen att accelerera och genomföra sin egen digitalisering för att matcha utvecklingen i stort i samhället. Sveriges Allmännytta är med och driver på en rad förändringar som rör ökad digitalisering inom allmännyttan. Ett urval av dessa är:

  1. Säkerställa grundläggande samhällsfunktioner i hemmen (vård och omsorg, men även att kunna arbeta på distans och ha skola digitalt i hemmet).
  2. Etablera och utöka vår kompetens i att hantera data, speciellt med tanke på att bostadsföretag hanterar hyresgästernas personliga data.
  3. Arbeta för robusthet och redundans i infrastrukturen.
  4. Effektivisera och automatisera för att frigöra mer tid till våra hyresgäster och det personliga mötet. För att leverera på den här punkten har Sveriges Allmännytta nyligen genomfört en ramupphandling för en digital assistent som våra medlemsföretag kan avropa. Läs mer och se vårt webbinarium från den 2 juni i efterhand här: https://www.sverigesallmannytta.se/digitalisering/ramavtal-digital-assistent/ .
  5. Säkerställer och öppnar upp för nya (digitaliserade) tjänster/affärsmodeller för att inkludera alla i samhällsbygget.
  6. Arbete för att etablera en branschstandard, fastAPI, så att alla system kan prata och utbyta data med varandra på ett säkert och standardiserat sätt. Detta öppnar upp för konkurrens och innovation i de tjänster och system som kommer i och med digitaliseringen.

– Vi har sett ett behov hos medlemsföretagen att få hjälp med just digitaliseringen av helheten, till exempel verksamhetssystem, förvaltning, hyresgästkontakter men också med att hjälpa hyresgästerna att bli mer digitala överlag. Därför jobbar vi med att accelerera digitaliseringen inom allmännyttan, säger Carl Ståhle.

Han nämner tjänster såsom trådlöst internet till allt och alla, men även Sveriges Allmännyttas arbete för att internet ska ingå i hyran inom ramen för trepartssamarbetet, arbetet för att säkerställa fiber in i varje lägenhet parallellt med trådlöshet och möjlighet till delningstjänster, så att alla inte behöver äga allt.

Genom att stödja Digitalidag fångar Sveriges Allmännytta även in dem som är längst bort från digitaliseringen för att utbilda, stötta och inkludera även dem.

– Med Digitalidag hjälper vi de över tio procent av alla svenskar som idag lever i digitalt utanförskap att ta första stegen in i det digitala samhällsbygget, säger Frida Hansson, projektledare för Digitalidag på Sveriges Allmännytta.

Sex initiativtagare

Initiativtagare temadagen Digitalidag är Sveriges kommuner och regioner, Statens servicecenter, LO, Forum för omställning, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och Myndigheten för digital förvaltning (DIGG).

Under förra årets temadag deltog totalt 215 aktörer med 285 aktiviteter på 110 orter runt om i landet.