Centralt i en mer datadriven verksamhet är förmågan att kunna mäta och jämföra. Därför är olika typer av jämförelsetjänster centrala. Det kan exempelvis handla om uppgifter från medlemsbolagens NKI-mätningar, klimat- och energidata, fakta om fastighetsbeståndet och ekonomiska nyckeltal. Sveriges Allmännytta samlar redan idag in mycket fakta men nu handlar det om att göra uppgifterna mer tillgängliga och jämförbara.

– Det långsiktiga målet är att vi ska utveckla en samlad kunskapsbas för Sveriges Allmännyttas medlemsföretag som möjliggör datadriven verksamhetsutveckling och jämförelsetjänster. Våra medlemmar ska kunna mäta, jämföra och följa upp sin verksamhet och få en ännu bättre kunskapsbas att basera framtida beslut om verksamhetsutveckling på, säger Åsa Heribertson, projektledare för förstudien på Sveriges Allmännytta.

Digitaliseringen accelererar nya behov

Digitaliseringen accelererar i samhället, så även i fastighets- och bostadssektorn. Det ställer ökade krav även på Sveriges Allmännytta att bli mer av en datadriven verksamhet och kunna erbjuda olika digitala jämförelsetjänster. Därför fattade styrelsen i juni beslut om att inleda en förstudie med målet att förse Sveriges Allmännytta med en konkret handlingsplan på hur verksamheten kan bli mer datadriven. Själva förstudien beräknas vara klar vid årsskiftet.

Syftet med förstudien är att ta fram underlag för ett investeringsbeslut och en handlingsplan för hur:

  • Ett nytt verksamhetsområde inom Sveriges Allmännytta ska utvecklas där medlemmarna erbjuds stöd inom datadriven verksamhetsutveckling
  • Identifiera vilken data som är relevant att göra jämförbar
  • Utreda teknik och kostnader för datalager
  • Beskriva Sveriges Allmännyttas omställning till en mer datadriven verksamhet
  • Beskriva framtida erbjudande till medlemmarna i kvalitets- och utvecklingsfrågor
  • Beskriva framtida intäktsmöjligheter och affärsidé
  • Genomförandeplan

För att nå det långsiktiga målet att utveckla en samlad kunskapsbas som medlemmarna kan använda, behöver ett nytt verksamhetsområde utvecklas inom Sveriges Allmännytta där medlemmarna erbjuds stöd inom datadriven verksamhetsutveckling.

– Det här är en framtidsfråga: Hur fortsätter vi inom Sveriges Allmännytta att vara ett viktigt stöd för våra medlemmar? Vi har sett att datadriven verksamhetsutveckling är ett intressant och aktuellt utvecklingsområde. Därför är det här är en viktig, gemensam, satsning som syftar till att säkerställa att vi gör rätt saker för våra medlemmar och att vi fortsätter att vara relevanta för dem, säger Åsa Heribertson.