Det är andra gången som priset delas ut. Det kommer delas ut vid ytterligare två tillfällen under Digitaliseringsinitiativets sista verksamhetsår. Priset har instiftats för att uppmärksamma projekt och insatser som varit extra värdefulla för att driva digitaliseringen av de allmännyttiga bolagen framåt och för att belysa kraften i den samverkan som sker mellan Sveriges Allmännyttas medlemsbolag.

– Den här upplagan av Den vita älgen kännetecknas av mod. Vinnarna är alla personer eller initiativ där man visat på stort mod och vågat börja. Det är en egenskap som är oerhört värdefull i alla organisationer som vill driva igenom en hållbar digitalisering, säger Erika Strandberg, projektledare för Digitaliseringsinitiativet.

Medaljer föreställandes älgar i olika färger

Medaljerna som tilldelas de vinnande bolagen.

Fyra kategorier – fem vinnare

Utmärkelsen delas denna gång ut i fyra kategorier. Vinnaren utses av folkets röst i samtliga kategorier genom en öppen omröstning.

1 Samverkan

I kategorin uppmärksammas bostadsbolag som genom samverkan inom allmännyttan genomfört digitaliseringsarbete på ett utmärkt sätt.

Vinnare: Gavlegårdarna och Stångåstaden för deras ärendehantering genom MS Dynamics. De har utifrån en gemensam utgångspunkt och med gediget engagemang över organisationsgränserna enat bolagsledningar och medarbetare i ansatsen att frikoppla ärendehanteringsprocessen från systemberoende. Nu går arbetet vidare till nästa fas.

2 Initiativ för medarbetarna

I kategorin uppmärksammas en digitaliseringssatsning som satt medarbetarna i första rummet och genomfört förbättringar som gör jobbet enklare.

Vinnare: Hyresbostäder i Norrköping för rapportering av farligt avfall

Tack vare starkt engagemang från medarbetare har de byggt en digital tjänst för inrapportering av farligt avfall via Naturvårdsverkets API. Rapporteringen tar nu 20 sekunder i stället för 10 minuter per rapportering. Dessutom kan administratören oftast lösa rapporteringen själv och med god uppföljning. Lösningen är byggd på öppen källkod.

3 Initiativ för boende

I kategorin uppmärksammas en digitaliseringssatsning som satt hyresgästerna i första rummet och genomfört förbättringar som gör boendet bättre.

Vinnare: Halmstads Fastighets AB (HFAB) för kundfrågedatabas

HFAB har med hjälp av en centraliserad kunskapsdatabas skapat en struktur för svarsversioner med korrekt information kopplat till återkommande kundfrågor. Hela organisationen, 150 anställda, har tillgång till lösningen och informationen kan delas på flera ställen. Hyresgästerna får snabbare svar och framför allt samma svar via webbplatsen, i kundservice eller av en husvärd.

4 Digitaliseringsledare

I kategorin uppmärksammas en utmärkt digitaliseringsledare som genom sitt arbetssätt, engagemang och uthållighet möjliggör digitaliseringssatsningar som gör skillnad på riktigt.

Vinnare: Malin Nyström, digitaliseringsstrateg på Örebrobostäder (ÖBO)

Malin Nyström har genom sitt intraprenörskap spridit digitaliseringsfrågan till i stort sett alla delar av ÖBO:s verksamhet. Hon engagerar och samverkar både inom företaget, allmännyttan och med leverantörer, startups, akademi och kommun.

Hedersomnämnanden

Dessutom delades två hedersomnämnanden ut till personer vars insatser varit extra viktiga för att Digitaliseringsinitiativets samverkansprojekt har kunnat genomföras. Dessa tilldelas Josephina Wilson, projektutvecklare på Familjebostäder Göteborg och Stefan Andersson, IT-strateg på Kommunfastigheter Eskilstuna (K-fast).