Att effektivisera sin verksamhet behöver inte handla om att skära ned på det personliga mötet. Tvärt om. Genom att automatisera enkla och monotona arbetsuppgifter, frigörs tid till personlig kontakt med hyresgästerna.

– Ramupphandlingen av den digitala assistenten erbjuder en modern lösning på vårt “moderna dilemma” – att få tiden att räcka till, till rätt saker, säger Frida Hansson, ansvarig för upphandlingen på Sveriges Allmännytta.

Den digitala assistenten kan erbjuda allt från enklare typer av tjänster som att svara på vanligt återkommande frågor, till mer komplexa lösningar som att integreras mot befintliga verksamhetssystem för att utföra mer avancerade uppgifter.

Vi tar lärdom av piloten

Softronic är leverantören av tekniken bakom den digitala assistenten. Svenska Bostäder, Telge Bostäder och MKB har tagit fram över 650 specifika och kvalitetsgranskade frågor för allmännyttiga bostadsbolag. De som avropar på ramavtalet får tillgång till hela kunskapsbasen som tagits fram.

– Den digitala assistenten har gjort det möjligt för oss på MKB att finnas tillgängliga för våra kunder dygnet runt, det bidrar till en ökad kundnytta och att gå igenom dialoger är inte bara roligt och intressant, det ger en även insikter i vad våra hyresgäster efterfrågar som mest, säger Rebecka Veljkovic, verksamhetsutvecklare på MKB.