Lena Liljendahl, Sveriges Allmännyttas expert på boendefrågor, ser fram emot att få höra MKB berätta om sitt arbete med social hållbarhet.

– De har jobbat både länge och bra med frågan och visar hur viktigt det är att motverka utanförskap. Jag är också imponerad av att de samlat så många exempel om detta.

Hon tipsar också om en föreläsning om ett forskningsprojekt som undersöker hur unga kvinnor tycker att en trygg och trivsam stadsdel ska se ut.

– Det ska även bli intressant att höra hur Hembla, som är ett stort privat fastighetsbolag, jobbar med social hållbarhet – till exempel om de har en annan ingång än de kommunägda bostadsbolagen när det gäller socialt utsatta områden.

– Och så ska det bli spännande att höra hur Uppsalahem, som byggt väldigt mycket under flera år, ser på sin roll som aktör i en växande stad, hur de tar in perspektiv kring segregation, förtätning, stadsplanering och samarbete med kommunen.

Helhetsgrepp om mobilitet

Carl Ståhle, digitaliseringsexpert på Sveriges Allmännytta, tipsar om föreläsningen om Malmös mobilitetsprojekt.

– Där bjuder kommunen in bostadsbolag för att gemensamt skapa hållbara mobilitetslösningar. En aktör kan inte ensam lösa den frågan. I Malmö tar staden ett helhetsgrepp och samarbetar också med regionen och grannkommuner.

Karl Törnmarck, renoveringsexpert vid Sveriges Allmännytta, lyfter ett inslag där Örebrobostäder ska berätta om sin nya renoveringsstrategi med fyra nivåer, och en ny hållbarhetskalkyl som ska balansera ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

– Att arbeta systematiskt med hållbarhet på det sättet är väldigt intressant men säkert också ganska utmanande. Det ska bli spännande att höra mer om hur de tagit sig an detta.

Använda befintliga hus bättre

Under Fastighetsveckan finns också flera programpunkter om hur de fastigheter som redan finns skulle kunna användas på ett mer effektivt sätt.

– Att använda det befintliga beståndet mer effektivt tror jag skulle generera både klimat- och samhällsnytta. Det ska bli kul att höra Robin Rushdie resonera kring möjligheterna för detta i en post-covid värld med mindre kontorsytor och mer distansarbete.

Karl Törnmarck tipsar också om att Bostadsbolagets vd Kicki Björklund ska prata om ambitionen att införa mer valfrihet i underhållsprojekt, för att fler hyresgäster ska få råd att bo kvar.

Vad säger regeringen nu?

Sofia Heintz, fastighetsutvecklingsexpert på Sveriges Allmännytta, är nyfiken på vad statssekreterare Elin Olsson kommer att säga om typgodkännanden och hur regeringens inriktning ser ut just nu i den frågan – blir det godkänt för typgodkännanden som gör det enklare att bygga fler prisvärda hus?

– Det ska också bli spännande att höra hur Samhällsbyggnadsbolaget jobbar med nyproduktion. De är ju associerade medlemmar och lite nya i det här sammanhanget, så jag ser fram emot att få höra om deras drivkrafter och vad vi kan lära av dem. Och kanske om skillnader för privata aktörer som inte behöver upphandla enligt LOU.

– Det ska också bli intressant att höra Boverkets riksarkitekt Helena Bjarnegård resonera kring vad som är god livsmiljö, och hur det förhåller sig till våra ambitioner om hålla byggpriserna nere.

– Men jag tycker ju egentligen att alla punkter under Fastighetsveckan är intressanta. Och varje programpunkt är ju inte så lång, så det går att hinna med alla!