För fjärde året i rad arrangerar Sveriges Allmännytta tävlingen Bästa Klimatinitiativen. Likt tidigare år fokuserar tävlingen på områden som energieffektivisering, fossilfrihet, hantering av effekttoppar, användning av förnybar energi, klimatkrav på leverantörer och klimatsmart boende. 

Björn Bergstrand, hållbarhetschef på Kommuninvest är en av de tre jurymedlemmarna. Han anser att tävlingen fyller en viktig funktion inom ramen för hela Klimatinitiativet. 

– Det är otroligt viktigt att lyfta fram och få spridning för goda exempel och förebilder. 

Tävlingen består av två kategorier: en för små och medelstora medlemsbolag samt en för större bolag. Först ut att presenteras är de tre finalisterna i tävlingen för små och medelstora bolag.  

Alla finalister berättar mer om sina projekt under Klimat- och Energikicken i Linköping den 14–15 november. Vid kvällens middag avslöjas sedan vilka projekt som juryn valt till vinnare.  

Finalist nummer 1:

Leksandsbostäder: Kvarteret Stjärnan

Leksandsbostäder har i ett förtätningsprojekt på befintligt område arbetat för att få ner energianvändningen genom energidelning av överskott.

– Det är självklart att vi ska på ett ansvarsfullt sätt bidra till ett mer hållbart samhälle. Vi arbetar i linje med FN:s globala mål i Agenda 2030 inom de områden där vi har störst möjlighet att göra skillnad, säger Michael Wiklund, driftschef på Leksandsbostäder.

Via en energihub kan Leksandsbostäder dela överskottsenergin från solceller på en fastighet till en fastighet intill. På så sätt optimerar de energianvändningen och kapar effekttoppar.

– Solceller på taket var en självklarhet från början men vi funderar också på hur vi kunde lagra energin, då panelerna producerar mycket energi och fastigheten inte behöver den för stunden, berättar Michael Wiklund.

Vad tycker ni om att vara finalist?

– Vi är stolta över att vårt projekt ”Stjärnan”, har blivit en av finalisterna till årets bästa klimatinitiativ. Det är ett kvitto på det arbete som vi gjort under lång tid, att det gör skillnad, säger Michael Wiklund.

Juryns kommentar:

I ljuset av den omfattande renovering är det viktigt att satsa på effektbehovet i bostadsbeståndet. Leksandsbostäders bidrag har ett tydligt kvantifierbart resultat och ger inspiration till fler som vill arbeta med frågan. Projektet är spännande och levererar ett tydligt löfte. Det kommer att talas mer om energigemenskaper framöver och roligt att Leksandsbostäder är först i kommunen att utföra ett energidelningsprojekt.

Finalist nummer 2: 

Sjöbohem: Hydrobust 

När Sjöbohem anslöt sig till Allmännyttans Klimatinitiativ och bestämde sig för att bli fossilfria till 2030, tog företaget även ett beslut om att lyckas med detta på egna premisser. 

Projektet Hydrobust innebär att Sjöbohem med hjälp av sol och vind lokalt (på fastigheten) producerar sin egen el till huvudkontoret. Den el som de inte behöver för stunden tar de tillsammans med vatten in i en elektrolysör och omvandlar till vätgas och lagrar.  

– Vi vill inte ”köpa” oss fria genom andras gröna energilösningar utan istället bidra själva genom att producera och tillföra en stor andel av förnybar  el till vår egen omställning, säger Kent Tillberg, förvaltningschef på Sjöbohem. 

Sjöbohem har haft sin anläggning i drift under två år och tycker nu att det är dags att visa upp sitt projekt. 

– Nu ser vi hur bra allt fungerar och det är ett projekt som många andra skulle kunna genomföra med goda resultat. Vi tycker att det är viktigt att visa och få uppmärksamhet för ett fungerande vätgasprojekt så att fler vågar bygga liknande anläggningar, säger Kent Tillberg. 

Vad tycker ni om att vara finalist? 

– Det är fantastiskt roligt att vara en finalist. Det känns som att äntligen vågar man tror på vätgasen som en viktig komponent i vår omställning till en fossilfri framtid, säger Kent Tillberg på Sjöbohem. 

Juryns kommentar: 

Sjöbohems bidrag levererar en hög innovationsgrad. Att satsa på självförsörjning och energislagsoberoende inom ett avgränsat område är modigt och kan bli mycket värdefullt klimatmässigt om man skalar upp. Kul att se denna typ av innovationsprojekt genomföras i ett litet bolag. 

Finalist nummer 3: 

Åmåls Kommunfastigheter:
Laddinfra – från 0 till 105 laddpunkter på 6 månader
 

Åmåls Kommunfastigheter AB har genom en stor och målmedveten satsning gått från 0 till 105 laddpunkter med debiteringsmöjlighet på bara sex månader. Genom grundlig projektering och ett nära samarbete med ramavtalad elinstallatör och gräventreprenör, har man kunnat hålla tempot i projekten oavsett väderlek eller leveranstider.  

Företaget märkte en efterfrågan på laddpunkter hos både sina hyresgäster, lokalhyresgäster och kommunala verksamheter. Dessutom vill man vara en attraktiv hyresvärd och sätta Åmål på miljökartan: 

– Vi är övertygade om att det är en viktig del i att profilera bolaget och göra det intressant, säger Magnus Dalsbo. 

Åmåls Kommunfastigheter ser också en möjlighet att få dela med sig mer ingående om projektet: 

– Vi hoppas med vårt bidrag kunna inspirera andra bolag till att satsa på laddinfrastruktur, säger Tobias Johansson, projektansvarig på Åmåls Kommunfastigheter, 

Vad tycker ni om att vara finalist? 

– Det är fantastiskt roligt och ett kvitto på att vår satsning är helt rätt, säger Tobias Johansson och Magnus Dalsbo på Åmåls Kommunfastigheter.  

Juryns kommentar: 

Hyresgästers transporter står för en stor del av ett bostadsbolags klimatpåverkan. Det är viktigt att arbeta med laddinfrastruktur och hållbar mobilitet och Åmåls bidrag visar en strategi i hur man valt att placera stolparna som är väl genomtänkt. De har lagt krut på att illustrera klustren både geografiskt och demografiskt. Det är också unikt att man går från noll till över 100 på så kort tid.