Allmännyttans klimatinitiativ, ett upprop för att minska utsläppen av växthusgaser, lanserades i november. I mitten av december skrev Gislavedshus under Klimatinitiativets avsiktsförklaring med målet att bli fossilfria till 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent.

Gislavedshus vd Malin Larsson utmanar nu de allmännyttiga bostadsbolagen Järnbäraren i Gnosjö och Vaggeryd-Skillingaryds Bostads AB att göra detsamma.

– Vi kan väl tävla om vem som får ner sin energiförbrukning mest och göra en jämförelse om fem år och se vem som ligger bäst till, säger hon i en stort uppslagen artikel i Värnamo Nyheter.

Mer morot än piska

Hon anser att det är bättre att göra något för klimatet än inget alls.

– Det här är ett sätt att få upp frågorna på bordet. Jag tror att man ska se det mer som en morot än en piska, säger hon till tidningen.

Hon tror också att alla egentligen skulle vilja vara med och bidra till att klimatpåverkan minskar – ”ingen vill väl vara en klimatbov”.

Första elbilen

Gislavedshus har redan bytt uppvärmningsform och anslutit så gott som alla lägenheter till fjärrvärme liksom sett till att den el som köps är förnybar. Utmaningen nu är bolagets fossildrivna bilar.

– Vi har just skrivit på kontrakt för vår första elbil, konstaterar Malin Larsson.

Inom Klimatinitiativet finns också frivilliga fokusområden som att ställa klimatkrav på leverantörer vid nyproduktion och att minska klimatpåverkan från boendet.

– Det gäller för oss bostadsbolag att skapa förutsättningar för att hyresgästerna ska kunna vara med och bidra, menar Malin Larsson och nämner att Gislavedshus till exempel satt upp laddstolpar för elbilar när man byggt nya hyreshus.

Lättare att hjälpas åt

Hittills har 125 allmännyttiga bostadsbolag runt om i landet gått med i Klimatinitiativet.

– Och om vi blir fler bolag lokalt är det lättare att hjälpas åt och dela kunskap och tips på hur man till exempel minskar energiförbrukningen. Ett av syftena med Allmännyttans klimatinitiativ är ju just att vi ska kunna dela erfarenheter och ge andra bolag tips och råd om hur vi har gjort.

Läs mer här om datum för regionala startträffar för Allmännyttans klimatinitiativ samt startträffar för de olika fokusområdena.