Hallå där, Sofia Heintz! Hur kommer Sveriges Allmännytta att jobba med frågor om fastighetsutveckling och bostadsbyggande det närmaste året? 
– Bostadsbyggande är högt på agendan både hos våra medlemmar och hos oss. Inför nästa år har vi gjort en helt ny agenda för att kunna fortsätta sprida kunskap, information, omvärldsbevakning och goda exempel på ett bra sätt även i tider av coronarestriktioner.

Vad betyder det för de fysiska konferenser som brukas hållas?
– Vi har valt att ställa in Fastighetsdagarna som skulle ha hållits i Sundsvall i maj. Den görs om till ett digitalt format med fokus på aktuella nationella frågeställningar och omvärldsbevakning. Vi ställer också in nätverksträffen för strategisk fastighetsutveckling som brukar gå av stapeln i januari.

Vad händer då med tävlingarna där vinnarna brukar utses med pompa och live-ståt?
– Vi inte kommer att köra våra populära tävlingar Årets Nyproduktion och Årets Renovering under 2021. I stället samlar vi ihop allt bra som byggs och renoveras nu och hoppas att få träffas och fira lite extra 2022!

Men finns det inte ändå ett behov av att fortsätta träffas och nätverka om bostadsbyggarfrågor?
– Jo, absolut! Därför har vi nu skapat ett helt nytt program för Bostadsbyggardagar. De kommer att  vara regionala och digitala. Bostadsbehov, flyttkedjor och vilka utmaningar man har i byggandet varierar ju väldigt mycket mellan olika kommuner och landsdelar. Fokus på de här träffarna kommer därför att utgå från bostadsförsörjningsbehov och demografi i respektive region.

Vilka borde komma till Bostadsbyggardagarna?
– Målgrupp är våra allmännyttiga bostadsbolag i regionen, både tjänstemän och förtroendevalda. Men vi kommer också att bjuda in politiker och tjänstemän från kommunerna.

Vad händer på klimatfronten?
– Där fortsätter vi vårt arbete med att sprida kunskap om hur vi bygger mer klimatsmart. I projektet Klimatkrav till rimlig kostnad tog vi fram en vägledning för upphandling. Under nästa år ordnar vi två kunskapsdagar om klimatkrav i nyproduktion och hur man använder den vägledningen.

Finns det planer för några helt nya kurser eller konferensämnen?
– Ja, det pågår ett arbete med att ta fram en kunskapsdag kring beställarens ansvar och incitament för att få byggarbetsplatser som är säkra och fria från oegentligheter. Här finns det konkret kunskap och erfarenhet bland medlemsföretagen som fler behöver ta del av. Bland annat metodik för kontroll och uppföljning för att säkerställa sund konkurrens på byggarbetsplatsen.

Hur är det med Kombohusen då, händer det något nytt där?
– Ja, massor! Vi håller på att ta fram ett nytt koncept för ett trygghetsboende, vi jobbar med en ny rapport i samarbete med den statliga typhusutredningen och vi arbetar på nya former för att visualisera alla kvaliteter och variationsmöjligheter i Kombohus-arkitekturen, bland annat för att göra det lättare att presentera Kombohusen för kommunen. Men framför allt har vi fullt fokus på att prata med alla medlemsföretag som vill veta mer om det nya Kombohusavtalet!

Sofia Heintz skickar därför med en uppmaning: tveka inte att höra av er till mig om ni vill veta mer!

Alla datum och länkar för bokning

Kunskapsdagar om framtidsäkert boende – nya datum:
25 januari – Att planera och bygga för en åldrande målgrupp
17 februari – Tillgänglighet i befintligt bestånd
19 mars – Förvaltning för hyresgäster med ökande behov av tillgänglighet

Bostadsbyggardagar:
18 februari – Region Södra
18 mars – Region Västra
7 april – Region Mellan
Höst 2021 – Region Öst och Sydost
Höst 2021 – Region Norr

Klimatkrav i nyproduktion
16 mars

Sund konkurrens i byggandet
Våren 2021

Fastighetsdagarna
Besked om datum meddelas senare