Enligt Helsingborgshems hyresgästenkät håller städningen i trapphus och tvättstugor inte måttet. Bara något fler än hälften av hyresgästerna är nöjda eller mycket nöjda med städningen av de gemensamma utrymmena.

– Vi tycker inte resultatet är tillräckligt bra. Vi vill att hela boendemiljön ska vara trivsam och därför har vi handlat upp nya städentreprenörer som är certifierade enligt standarden Insta 800. Standarden ger oss bättre förutsättningar att beskriva och utvärdera städkvaliteten, säger Inge Gustavsson, bostadschef på Helsingborgshem.

Näst högsta kvalitetsnivån

Den nordiska standarden Insta 800 används för mätning och utvärdering av städkvalitet i offentliga miljöer. Den är utarbetad i samarbete mellan upphandlare, branschorganisationer och fackliga organisationer och har sex kvalitetsnivåer. Högsta nivån är så kallad sjukhusstädning. Helsingborgshem har valt den näst högsta nivån för sina gemensamma utrymmen.

– Insta 800 innebär bland annat att Helsingborgshems personal mer regelbundet kommer att göra stickprovskontroller för att kvalitetssäkra städningen. Våra hyresgäster får också information i trapphuset om när städning utförs varje vecka och kan därför direkt informera oss om de upplever brister, säger Inge Gustavsson.

Ny städning från november

De nya städentreprenörerna börjar sina uppdrag hos Helsingborgshem i takt med att företagets nuvarande städavtal löper ut. Först ut är fastigheterna på Slottshöjden, Olympia, Tågaborg, Centrum Norr och företagets studenthem, som började städas enligt det nya arbetssättet den 1 november.

Under 2020 hoppas Helsingborgshem att hyresgästernas betyg på städningen gör att företaget får en topp fem-placering bland alla de bostadsföretag som genomför samma typ av kundundersökning.