Under de senaste åren har ett omfattande utvecklingsarbete skett kring underlagen för de årliga hyresförhandlingarna. Behovet av att hitta gemensamma former för att presentera ett förhandlingsunderlag har vuxit sedan den hyresnormerande rollen för allmännyttan upphörde 2011.

Mot bakgrund av detta har Sveriges Allmännytta utarbetat en vägledning för den årliga hyresförhandlingen (se länkar nedan). Den grundar sig på det utvecklingsarbete som genomförts genom deltagande av medlemmar i Sveriges Allmännytta på olika sätt.

Vår förhoppning är att vägledningen ska underlätta och förbättra förutsättningarna för förhandlingarna och för våra medlemmar i det arbete som ligger framför oss.