Under de senaste åren har ett omfattande utvecklingsarbete skett kring underlagen för de årliga hyresförhandlingarna. Behovet av att hitta gemensamma former för att presentera ett förhandlingsunderlag har vuxit sedan den hyresnormerande rollen för allmännyttan upphörde 2011.

Trepartens rekommendation och vägledning

Sveriges Allmännytta har tillsammans med treparten utarbetat en vägledning för den årliga hyresförhandlingen (se länk nedan). Vår förhoppning är att vägledningen ska underlätta och förbättra förutsättningarna för förhandlingarna. I länkarna nedan återfinner ni även länkar till Sveriges Allmännyttas vägledning, samt svar på vanligt förekommande frågor som uppkommit under förhandlingsåret 2023.